:112 Otteskruv

Krigsgrupperingsplats. Ritades 71.02.16 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 72.11.10.
Otteskruv var den sista grupperingsplatsen att färdigställas av de totalt 36 grupperingsplatser som byggdes, exklusive :1 Everöd då denna inte gick att använda skarpt. 

:112 Otteskruv sett från ovan under sjuttiotalet. Även Otteskruv, likt grupperingsplatserna :17 Lemmeströ och :99 Bjälebo, ligger mycket nära civila byggnader.
Foto: Lantmäteriet.
 

Situationsplan :112 Otteskruv.
Källa: FortV.

:112 Otteskruv, nutid

Detta är en av de platser som är i absolut sämst skick. Överväxten är näst intill total och resterande "synliga" delar av fortifikation är helt eller delvis täckta med rester från skogsavvekrning, jordhögar, bikupor osv. Som ett resultat av detta blir nedanstående bildgalleri tämligen kortfattat.

Infart till grupperingsplats. Oklart om grinden är original.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.