F 12 Fredsgrupperingsplats

Vi saknar uppgifter på när fredsgrupperingsplatsen byggdes samt när den invigdes, men en samlad bedömning är att den invigdes under 1966. 

Fredsgrupperingsplatsen på F 12 sett från ovan i mitten på sjuttiotalet. 
Foto: Lantmäteriet.

Bilden föreställer att fullt grupperad robotgrupp vid fredsgrupperingsplasten på F 12 . Notera hur belysninsradarn sticker upp ur kamouflagenätet samt att hela området är inhägnat med stängsel.
Foto: KrA. 

Fredsgrupperingsplatsen, dåtid

Två stycken Rb 68 uppställda på fredsgrupperingsplatsen på F 12 1969.
Foto: Kjell Karlsson.

Ovan: Rb 68 uppställd vid fredsgrupperingsplatsen på F 12, sannolikt robotplatta 3 enligt skissen nedan. 
Till höger: Rb 68 uppställd vid fredsgrupperings-
platsen på F 12.

Foto: Boris Erixon.

Fredsgrupperingsplatsen, nutid

Fredsgrupperingsplatsen är besökt och fotograferad med tillstånd.

Flygfoto över fredsgrupperingsplatsen, F 12.
Montage: Håkan Wall.
Infart till fredsgrupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav och dess utlopp, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens mynning samt jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Väg mot robotplatta 3 och robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Infart robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Infart robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Trolig plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Trolig plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Trolig plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.