F 12 Fredsgrupperingsplats

Vi saknar uppgifter på när fredsgrupperingsplatsen byggdes samt när den invigdes, men en samlad bedömning är att den invigdes under 1966. 

Fredsgrupperingsplatsen på F 12 sett från ovan i mitten på sjuttiotalet. 
Foto: Lantmäteriet.

Bilden föreställer att fullt grupperad robotgrupp vid fredsgrupperingsplasten på F 12 . Notera hur belysninsradarn sticker upp ur kamouflagenätet samt att hela området är inhägnat med stängsel. Den lilla byggnaden nertill i områdets högra hörn är en hundbur. Vid tjänstgöringstidens slut kom hundgruppen med en vakthund som placerades i buren. En mikrofon var kopplad till vakten och när hunden skällde ryckte vaktpatrullen ut. När robotar var uppställda på förbandets exercisplats fick däremot de värnpliktiga gå vakt i 2-timmars pass. På det gröna fältet till vänster skymtar man ett fotbollsmål där de värnpliktiga sysselsatte sig på lediga stunder.  
Foto: KrA. 

Fredsgrupperingsplatsen, dåtid

Två stycken Rb 68 uppställda på fredsgrupperingsplatsen på F 12 1969.
Foto: Kjell Karlsson.

Ovan: Rb 68 uppställd vid fredsgrupperingsplatsen på F 12, sannolikt robotplatta 3 enligt skissen nedan. 
Till höger: Rb 68 uppställd vid fredsgrupperings-
platsen på F 12.

Foto: Boris Erixon.

En robot på F 12 fredgrupperingsplats 1969. I bakgrunden till höger om roboten ser vi exercis-platsen.
Foto: Kjell Karlsson.

Med god syn och lite vilja skymtar man en robot på exercisplatsen.
Foto: Kjell Karlsson.

Två robotar på fredsgrupperingsplatsen vid okänt tillfälle.
Foto via Arboga robotmuseum.

Fredsgrupperingsplatsen, nutid

Fredsgrupperingsplatsen är besökt och fotograferad med tillstånd.

Flygfoto över fredsgrupperingsplatsen, F 12.
Montage: Håkan Wall.
Infart till fredsgrupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav och dess utlopp, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens mynning samt jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Väg mot robotplatta 3 och robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Infart robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Infart robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Trolig plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Trolig plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Trolig plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.