:14 Bockara

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.09.24 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.06.10.

:14 Bockara sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :14 Bockara.
Källa: FortV.

Överlåtelse och nöjdförklaring. Intressant i sammanhamnget är att detta dokument skrevs under så sent som  2005.
Källa: Håkan Wall via markägare.

Nöjdförklaring, bilga 1.
Källa: Håkan Wall via markägare.

:14 Bockara, nutid

Platsen är i relativt gott skick. Viss överväxt med ändå lättnavigerad. En kul detalj är att en sida av robotplatta 2 är totalt frilagd från sten, grus, jord m m vilket ger ett ypperligt tillfälle att få se en robotplatta i genomskärning samt att få se hur tjock en platta var. 

Infart till grupperingsplats.
Foto: Håkan Wall.

Grind i originalutförande.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall. 

Robotplatta 1, näst intill helt övervuxen.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp samt sarg.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2 med tillhörande trevlig utsikt.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Välkamouflerad kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2. Naturen har gett med sig lite och visar tjockleken på robotplattan. Den mäter 23 centimeter och vid sargen är den hela 35 centimeter. Intressant att se att robotplattan är gjuten i flera lager.
Foto: Håkan Wall.

Närblld på kanten.
Foto: Håkan Wall.

Närbild på sargkant.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste och kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.