:99 Bjälebo

Krigsgrupperingsplats. Ritades 69.08.21 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 70.08.27.

:99 Bjälebo sett från ovan i mitten av sjuttiotalet. Grupperingsplatsen ligger när både bostadshus och jordbruksfastigheter.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :99 Bjälebo.
Källa: FortV.

Markägaravtal

Urspungligt markägaravtal, sid 1.
Källa: Markägaren.

Urspungligt markägaravtal, sid 3.
Källa: Markägaren.

Urspungligt markägaravtal, sid 2.
Källa: Markägaren.

Urspungligt markägaravtal, sid 4.
Källa: Markägaren.

Den kopia av situationsplanen som medföljde som bilaga till markägaravtalet. Notera att det är en exakt kopia av situationsplanen ovan fast utan "militära detaljer".
Källa: Markägaren.

:99 Bjälebo, nutid

Platsen är mycket vackert belägen bland kohagar och gärdsgårdar. Själva gruppeingsplatsen är dock mycket övervuxen och robotplattorna används till stor del för jordbruksnära ändamål. Här måste man nästan veta vart och efter vad man ska leta om något skall gå att finna.   

Infart till grupperingsplatsen. 
Foto. Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr. Vart platsen för kragg låg är okänt.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4. Kraftigt överväxt och dessutom belamrad med grenar och stockar.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3. Används som synes till vedupplag.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3, eller iallafall halva!
Foto: Håkan Wall

Lavettfäste och del av kabelgraven.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgraven och kabelgravens utlopp.
Foto: Håkan wall.

Vägen från robotplatta 3 till robotplatta 2 och 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Bärlager har delvis fallit bort, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Samma hörn, annan vinkel.
Foto: Håkan Wall.

Håkan visar sig vara smidig som en katt, något som kan behövas när man måste krypa under taggtråd i jakt på den perfekta bilden av robotplatta 1.
Foto: Pia Arvidsson. 

Och se, han lyckades! Håkan presenterar den perfekta bilden på robotplatta 1.
Foto: Håkan "The Cat" Wall. 

Sargände, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Fyra snygga lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Sargkant i närbild, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal och överenskommelse. Kronan frånträder nyttlanderätten av grupperingsplatsen. Notera att detta sker i november 2006. 
Källa: Markägaren.