:52 Rynningsnäs

Krigsgrupperingsplats. Ritades 67.07.25 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.06.26.
Rynningsnäs var 121.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera.

:52 Rynningsnäs sett från ovan undet sjuttiotalet. 
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :52 Rynningsnäs.
Källa: FortV.

:52 Rynningsnäs, nutid

Jämför man hur området såg ut förr, då när det begav sig, så ligger grupperingsplatsen numer mitt i en skog och så var det inte förr, då var områdets östra del mer en stor öppen yta. Men så är det som sagt inte längre. Platsen är relativt väbevarad om än lite övervuxen på sina håll. Robotplattor samt plats för rbgc, brr och kragg hittas utan problem.  

Infart till grupperingsplats. Notera grindstolparna en bit upp på vägen.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall. 

Kabelränna och kabelgravens utlopp längst bort i bild.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3, sedd från "andra hållet".
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens inlopp, robotplatta 3. Notera att det finns en del färgrester kvar från kamouflagemålningen.
Foto: Håkan Wall.

Kil, robotplatta 3.
Foto: Håkan wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelränna samt kabelgravens utlopp i bildens bakre del, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav med mycket färgrester från kamouflagemålningen, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste och kabelgravens inlopp, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav med proffsig maskering, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste i profil. Mycket tjusigt!
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, låsbalk och kilar, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, låsbalk och kilar.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall. 

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Vid en första anblick finns inget ovanligt med detta fundament, det ser ut som alla andra.
Foto: Håkan Wall

Foto: Håkan Wall.

Men nu, vid en närmare besiktning, upptäcks något helt unikt. SM-fundamentet är jordat, och inte bara med en jordning utan två jordningar finns. Simulatormasterna var ALDRIG jordade då tanken var att de bara skulle stå uppe under korta tidpunkter. Varför är då detta ex. dubbeljordat? En liten rundfrågning bland några boende i trakten om området var särskilt utsatt för åska gav inga ledtrådar. Här måste något gått riktigt fel.
Foto: Håkan Wall.

Ett par stagöglor till SM-masten.
Foto: Håkan Wall.

Foto: Håkan Wall.

Ibland kan det vara en utmaning att hitta saker ute i naturen, som detta RL-fundamanet.
Foto: Håkan Wall.

Efter lite röjningsarbete framträder dock RL-fundamentet i alla sin prakt.
Foto: Håkan Wall. 

Stagfäste till RL-mast, varför det är två stycken öglor intill varandra är svårt att förstå, möjligen hamnade den första lite fel och då valde man att bara borra ner en till.
Foto: Håkan Wall.