Mera Telub

Författat av Håkan Wall.

Detta är en bildsamling från Telubs verkstad i Risinge. Om inget annat anges kommer bilden via Telubs veteranförening. Vi tackar för att vi fick låna bilderna för att digitalisera dem.

Den nybyggda huvudbyggnaden i Risinge.
 Foto: via Telubarkivet

Den första leveransen av robotar som kom från fabriken i England levererades i lådor till robotverkstaden på F 8 Barkarby. När det var dags för den andra leveransen var det Telub som var huvudverkstad. Lars Dahlqvist berättar att först kom explosivdelarna som förvarades i explosivförrådet.

Sedan kom robotarna, denna gång var de inte delade i två delar och levererade i lådor utan de kom hela. Att förvara alla dessa i väntan på montering och leveranstest blev en utmaning. Lösningen blev att förvara dessa i externa förråd som Flygvapnet höll med, och dessa låg inte i närområdet direkt.

Explosivförrådet. Här förvarades stridsdel och startraketer i väntan på montering men även senare när robotarna kom in på service.

Robotar som skulle in för regelbunden service hämtades på flottiljerna av Telubs egna lastbilar.

Robottransporten har anlänt till Risinge.

Robottransporten har anlänt till Risinge.

Till höger;

Transportvagnar för robotarna. På vagnarna i förgrunden lades robotarna på direkt innanför grindarna.
Sedan kördes de på denna vagn först till laddningsverkstaden och sedan upp till huvudverkstaden, innan urtankning av bränsle lyftes roboten över till vagnen som delvis syns uppe i höger hörn.
På denna vagn kunde roboten vridas runt under arbetet.

Vid ett tillfälle ska ett haveri skett med en transportvagn med lastad robot. Roboten ska ha haft ett individnummer i 47xx serien. Olyckan skedde under en rutinmässig transport från explosivbyggnaden till huvudverkstaden.

Ett av robotens spant bredvid stridsdelen brast och på grund av detta knäcktes roboten. Om det berodde på ojämnhet i vägen, ryckig transport eller materielfel är obekant. Det är också okänt om roboten reparerades eller skrotades.

Laddningsverkstaden. Byggnaden hade en vägg som var svagare än övriga, tanken var att den väggen skulle ge vika vid en explosion för att inte hela byggnaden skulle kollapsa.  

Startraketer demonteras på robot 4720 i laddningsverkstaden.

I laddningsverkstaden fanns även en provplats för startrakettändare, här testar Lars Dahlqvist en tändare, den trycktes fast i den svarta lådan, sedan sköt man ut testutrustningen genom väggen så att en ev. explosion skulle ske utanför byggnaden.

Lars Dahlqvist med robot 4701 i laddningsverkstaden.

Morgan Dahlin berättar att han vid ett tillfälle smög in i laddningsbyggnaden när en stridsdel skulle plockas ur roboten, med sig hade han en uppblåst plastpåse som han smällde av i byggnaden. Detta skämt var inte populärt bland de som hanterade det explosiva och inte heller från chefen.   

Bränsleprovplats.

Bränsleprovplats.
Foto: via Telubarkivet

Bränsleprovplats.
Foto: via Telubarkivet

Bränsleprovplats, Ove Johansson i tjänst.
Foto: via Telubarkivet.

Bränsleprovplats, barometer för höjdinställning.

Lars Dahlqvist startar urtankningen för sista gången.

Ett glatt gäng har rast. Malte Jönsson, Leif Hörberg, Ove Johansson och Jan-Enar Henrysson.

Elektronikprovplats, Rolf Johansson.

Elektronikprovplats, Sven Petersson, Per Barrdahl. 

Elektronikprovplats, Sven-Erik Jakobsson, Nils Gustling.

Test av kretskort, Jan Olofsson.

Huvudkroppsprovplats, Stig Svensson.

Huvudkroppsprovplats, Kenneth Karlsson.

Huvudkroppsprovplats.

Provrigg, Fredrik Bjärstedt.
Foto: via Telubarkivet.

Provrigg, Gösta Hellberg. 
Foto: via Telubarkivet.

Lars Dahlqvist kopplar ett lyftok. Lars själv minns inte denna bild men intygar att det detta inte var ett normalt förfarande. Troligen ville fotografen ha en rolig bild!

En lavett demonteras inför test.

Lavettprovrum.

Lavettverkstad, Rune Johansson.

Rune Johansson, Lars Johansson.

Även brr kunde testas. Vagnen uppställd i Risinge. 
Foto: via Telubarkivet.

En rbgc på samma uppställningsplats.
Foto: via Nils-Olof Karlberg.

Telub kom i blickfånget när nedanstående artikel publicerades av Expressen, troligen ägde denna händelse rum tidigt -70-tal. Efter någon vecka tappade media intresset.

Göran Persson berättar att SÄPO kunde göra kontroller. Vid ett tillfälle skulle Göran och en kollega åka mellan F8 och Risinge i en TELUB-bil. De hade med sig hemligstämplade böcker som skulle förvaras inlåsta i två stycken låsta plåtlådor, den ena i den andra.
Vid ett lunchstopp utanför Nyköping kom plötsligt två personer från SÄPO för att kontrollera att handlingarna förvarades enligt instruktion. Inga anmärkningar på detta. 

Expressens artikel.

På grund av långa avstånd mellan Risinge och F 13 Norrköping samt F 8 Barkarby upprättades under en tid ett extra förråd för utbytesenheter i Flygvapnets förrådsbyggnad i Linghem utmed dåvarande E4:an. Det låg mitt i mellan F 8 Barkarby och Risinge. 

Förrådet i Linghem, numera privatägt. 
Foto: Håkan Wall.