Klipp ur Telubs personaltidning telub-NYTT.

Författat av Håkan Wall.

Även om Telub var huvudverkstad för Robot 68 systemet och de flesta anställda arbetade just med detta system var sekretessen hög även internt, man hade bara rätt till information som berörde sitt eget arbetsområde. Sålunda var Robot 68 inte särskilt ofta omnämnt i personaltidningen. Vi har gått igenom samtliga utgåvor från företaget startade fram till början av 80-talet i det digitala Telubarkivet. Endast några få artiklar hittades.

Den först artikeln kom först 1969.

Nästa mycket korta artikel kommer 1971.

1972 kommer ÖB Stig Synnergren på besök i Risinge vilket uppmärksammas av telub-NYTT. Artikeln avslutas med ”att förmiddagens besök vid företaget varit mycket instruktivt och givit just den information han som ÖB var i behov av inför kommande ställningstaganden”. Det vill säga inför kommande nerdragning och nedläggning av systemet.

1975 fanns ett uppslag om Familjedagen i Risinge samt ett tre sidor långt reportage om kontrollskjutning på RFN.

1979 är sista gången Robot 68 nämns i telub-NYTT, denna gång handlar det om att minnesroboten kommit på plats i Risinge.