Simulator

Författat av Håkan Wall

Rbgc simulator

För utbildning av robotstridsledare fanns en simulator på F 8,en robotstridsledarkurs genomfördes regelbundet en gång per år där handhavande, olika mod och störfall repeterades. Simulatorn användes även för fortlöpande utbildning i olika störsituationer.
Veckolånga övningar hölls varje år för samtliga robotstridsledare.
Efter att F 8:s robotdivisioner avvecklades 1974 byggdes rbgc 1001 om till simulator och placerades på F 17.