Flygprogram

Författat av Håkan Wall

Flygprogramsystemet

Robotens räckvidd utökas väsentligt om dess bränsle används mer ekonomiskt än som fallet vid användning av enbart syftbäringsstyrning (se avsnitt om målsökaren). När avståndet mellan robot och mål är stort skulle största delen av flygningen ske på låg höjd. Detta blir konsekvensen om roboten flyger på en rak linje mot målet och närmar sig den höga höjden succesivt. Bränsleekonomin blir bättre om en hög marschhöjd används under så stor del av robotens flygning som möjligt eftersom luftmotståndet minskar och rammotorernas effektivitet ökar. Därför finns en programstyrning i höjdled. Denna kombineras med syftbärningsstyrningen i sidvinkelled. Förutom att roboten får en optimal anflygningsbana tar även systemet hänsyn till jordens dragningskraft. Från vald kryssningshöjd stiger eller dyker roboten när den närmar sig målet.

Det finns fyra olika program (moder) som väljs i robotgruppcentralen innan start. Start från lavett sker alltid i 34 graders vinkel.

Mod A: Denna används när träff i mål beräknas inträffa på kortare avstånd än 27 km. Då styr roboten rakt på målet med full syftbäringsstyrning.

Mod B: Denna mod innebär att roboten får en stigningsvinkel på 15 grader efter startraketfasen och en kryssningshöjd på 55.000 fot (ca 16.800 m). Med denna mod når man mål på ca 30 km på låg höjd och ca 80 km på riktigt hög höjd, 70.000 fot (ca 21.000 m vilket är robotens max höjd).

Mod C: I denna mod stiger roboten snabbt upp efter startraketfasen med en stigningsvinkel på 35 grader till en kryssningshöjd på 40.000 fot (ca 12.000 m). Här räcker bränslet längre än i mod B. Hur länge det räcker beror på vind och temperatur men bränslet ska räcka länge även om målet ändrar kurs och hastighet ganska mycket. Denna mod är det mest användbara eftersom träffavståndet är stort och kryssningshöjden på 40.000 fot. Detta gör också att inverkan från höga brusnivåer minskar. Det är en fördel mot lågflygande mål som störsänder. Med denna mod når man mål på ca 52 km på låg höjd och ca 105 km på högsta höjd.

Mod D: Precis som i mod C är stigningsvinkeln 35 grader men kryssningshöjdenär 55.000 fot. Denna mod används när avståndet till träffpunkten är stort och om målet ändrar kurs och hastighet är risken stor att roboten inte når fram. I sämsta fall når roboten mål på låg höjd på ett avstånd av ca 110 km och på högsta höjd ca 165 km. Under gynnsamma förhållanden kan den nå ca 150 km respektive ca 200 km. Chansen att nå fram till dessa avstånd är dock enbart 25%.