Robotbataljonens sista övning, våren 1977

Nedan presenterar vi en serie fotografier från Robotabataljonens sista öving våren 1977. Detta är i stort historiska bilder eftersom detta var den sista övningen som genomfördes. Samtliga fotografier är tagna av Hans Fehrnström om inte annat anges.

Robotbataljonen på väg mot övningsgrupperingsplats :85 Västra Ed.

Det är en lång karavan med fordon.

Maskerad robot på ingång.

Tält ska resas och maskeras.

Rbgc anländer, notera masten på taket.

Brr rest och maskerad.

Rb 68 grupperad på robotplatta 4.

Samma Rb 68 som tidigare med ur annan vinkel. Notera brr i bakgrunden.

Rbgc grupperad och maskerad.

Interjör verkstadsvagn. Nybäddat och hemtrevligt.

Från vänster: Lars Eriksson, C Rbbat Åke Janneryd, Sven-Erik Petterson.

Rb 68 lastas på flak inför avfärd.

Kragg kopplas till lastbil inför avfärd.

Rbgc packas ihop inför avfärd.

Robotlavett lossas och lyfts på flak inför avfärd.

Nedmontering av brr påbörjad.

Brr avgår grupperingsplatsen.