:6 Gamleby

Krigsgrupperingsplats. Ritades 69.01.10 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.10.07.

:6 Gamleby sett från ovan under sjuttiotalet. Robotplattorna samt övriga hårdgjorda ytor smälter in väl i omgivningen.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :6 Gamleby, en mycket innehållsrik sådan i jämförelse med många andra situationsplaner.
Källa: FortV.

:6 Gamleby, nutid

Slingan används och är i mycket gott skick, resten är näst intill helt övervuxet. 

Infart till grupperingsplatsen. Av grinden finns inga spår.
Foto: Håkan Wall.

Infart till robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Inte helt lätt att se, men detta är infarten till robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Sarg. Notera hur nära plattan ligger berget bakom.
Foto: Håkan Wall.

Kabelbrunn och del av kabelränna, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kil och regel, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Infart robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Sarghörn, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Höger eller vänster, det är frågan? Vägskälet i slingan.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Om man inte vet var man ska leta så är det näst intill en omöjlighet att hitta ett RL-fundament här.
Foto: Håkan Wall.

Efter en del arbete hittar man dock ett RL-fundament.
Foto: Håkan Wall.

Höjd punkt S i det lokala systemet markerat med ett rör. Punkten ligger precis bredvid RL-fundamentet.