:91 Kvarsebo

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.07.02 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.08.22.
Kvarsebo var 131.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera.
En kul detalj är att :91 Kvarsebo färdigställdes samma datum som :78 Timmergata.

:91 Kvarsebo sett från ovan undet sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :91 Kvarsebo.
Källa: Fortv.

:91 Kvarsebo, nutid

Det är en ganska lång pch brant infart, kanske den längsta av alla. Platsen är i gott skick med viss överväxt här och där. Det är lätt att navigera sig och hitta. 

Infart till grupperingsplats.
Foto: Håkan Wall.

Infart till robotplatta 1 och 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall

Lavettfästen, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens mynning, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, välkamouflerad. Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 1. Notera den plana sprängytan på berget till vänster. Här har man sprängt bort en liten bergskam som löpte rakt över infarten. Den bortsprängda delen är ungefär lika bred som vägen in till infarten.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Infart, robotplatta 1. Här man man se den andra plana sprängytan från den lilla bergskam som sprängdes bort. Med den bort kunde man nu dra vägen fullt ut som planerat och bygga robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 1. Här ser man hur de två plana sprängytorna i förhållande till varandra. Vägen fram är ungefär lika bred som en lastbil med någon decimeter tillgodo på varje sida.
Foto: Håkan Wall.
 

Sarg, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lock till kabelgravens inlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Jordningsvajern till roboten, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.
 

Kabelgravens inlopp, jordningsvajer och ett lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Sarghörn, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

PLats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.