:83 Mogetorp

Krigsgrupperingsplats. Ritades 70.01.27 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 70.09.29.

:83 Mogetorp sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :83 Mogetorp.
Källa: Håkan Wall. 

Markägaravtal

Markägaravtal, sida 1.
Källa: Markägaren.

Markägaravtal, sida 2.
Källa: Markägaren.

:83 Mogetorp, nutid

Platsen är i mycket gott skick och det syns att markägaren underhåller området och slingan. Viss överväxt på robotplattor förekommer naturligtvis med det är relativt lindrigt. Plaser för rbgc, brr och kragg är mycket fina.

Infart till grupperingsplats.
Foto: Håkan Wall.

Slingan delar sig. Till höger mot robotplatta 1 och 2, och rakt fram emot robotplatta 3 och 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotselfie vid robotplatta 3! Mina vänner Göran och Daniel ägnar sig åt att ta allehanda närbilder.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Här har vi en bättre bild av  robotplatta 3. Denna gång är det Håkans vän Stefan som ägnar sig att ta närbilder!
Foto: Håkan Wall. 

Lavettfästen och del av kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgraven och kabelgravens utlopp.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Ett komplett "kilförband", robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Radarkullen sedd snett bakifrån. Det ljusa och höga partiet med gräs till höger i bild (men till vänster om vägen) är platsen för rbgc.
Foto: Håkan Wall. 

SM-mast fundament. Foto Håkan Wall.

Infart, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Reglar, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste ochg del av kabelgraven.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelränna, robotplatta 2
Foto: Håkan Wall.

Regel, lavettfäste & del av gabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

RL-masten var placerad ca. 500 meter rakt genom skogen. Vid första anblicken är det inte lätt att hitta något fundamentet här. Just denna lilla skogsplätt var uppenbarligen populär att placera master i för här fanns ett antal olika fundament. Men inget som var bekant. Efter att ha lokaliserat fästen för staglinor blev det lite lättare. Foto Håkan Wall.  

Efter att ha stegat upp en ungefärlig plats var det dags att gå ner på knä och då upptäcktes detta. Foto Håkan Wall.

RL-mast fundament frilagt. Foto Håkan Wall.

Fäste för staglina. Foto Håkan Wall.

Nöjdförklaring och överlåtelse

Nöjdförklaring och överlåtelse, sida 1.
Källa: Markägaren.

Nöjdförklaring ocg överlåtelse, sida 2.
Källa: Markägaren.

:83 Mogetorp, den 17 september 2022

Robotplatta 1 nysopad och iordninglagd med de atteraljer som fanns kvar på platsen. Det är enastående fint utfört och detta ger en mycket god fingervisning till hur det såg ut, då när det begav sig. Notera även att det gallrats bland träden och att vyn till viss del är frilagd.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4. Nu lika fin som robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.