:78 Timmergata

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.08.02 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.08.22.

:78 Timmergata sett från ovan under sjuttiotalet. Platsen är mycket välkamouflerad, man måste titta riktigt noga för att se robotplattorna samt de hårdgjorda ytorna för rbgc, brr och kragg i slingan.
Foto: Lantmäteriet. 

Situationsplan :78 Timmergata.
Källa: FortV.

:78 Timmergata, nutid

Platsen är mycker övervuxen med med tanke på hur robotplattorna har placerats, som en del av vägen och inte fristående från vägen, så är de lätta att hitta. Platserna för rbgc, brr ocg kragg även de lätta att hitta, samt mastfundamenten. 

Fundament för RL-mast. Ligger placerad ganska precist mitt emot infarten till slingan.
Foto: Håkan Wall. 

I samma ledningsgata som RL-masten var placerad fanns även tonsvararen.
Foto: Håkan Wall.

Tonsvararen monterad på en ledningsstolpe.
Foto: Håkan Wall.

Foto: Håkan Wall.

Infart till grupperingsplats. Bom är original.
Foto: Håkan Wall.

Slingan börjar.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Infart till robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall. 

Sargkant, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall. 

Kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.