F 13 Fredsgrupperingsplats

Fredsgrupperingsplatsen togs i drift 68.06.01. 

F 13 fredsgrupperingsplats sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Fredsgrupperingsplatsen, dåtid

Fyra Rb 68 på rad vids fredsgrupperingsplatsen.
Foto: Rune Ryd.

Delar av robotdivisionen manövrerar sig i området kring fredsgrupperingsplatsen.
Foto: Rune Ryd.

Uppställning!
Foto: Rune Ryd.

Fyra herrar ståendes på robotlavetten, till höger syns Carl von Koch - tillika den förste C Rbdiv.
Foto: Rune Ryd.

Fredsgrupperingsplatsen, nutid

Fredsgrupperingsplatsen är besökt och fotograferad med tillstånd.

"Robothöjden" på F 13.
Foto: Håkan Wall.

Infart,  robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen samt del av kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste och kabelgravens inlopp, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Delvis överväxt sarg, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen samt del av kabelgrav.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav i rikning mot dess utlopp. Den silverfärgade Volvon i bakgrunden är Håkans gamla trotjänare. Den svarta Volvon tillhör eskorterande militär personal.
Foto: Håkan Wall. 

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och del av kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens inlopp samt lavettfäste.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc och brr.
Foto: Håkan Wall.