F 13 Norrköping

Denna flik innehåller samlad information och bilder gällande robotverksamheten på F 13 samt dess övnings- och stridsgrupperingsplatser. 

Fyra grönmålade Rb 68 uppställda  vid robothöjden på F 13.
Foto: Rune Ryd.

Varning för hunden!
Foto: Troligen Carl von Koch.

Fyra Rb 68 på fredsgrupperingsplatsen.
Foto: Troligen Carl von Koch.

Rast och vila! Mannen mitt i bilden är robottekniker Hans Hansson, till höger står robottekniker Ivar Jackobsson. Övriga är värnpliktiga. 
Foto: Troligen Carl von Koch.

En Rb 68 uppställd vid execisplatsen. I bakgrunden syns byggnad 97.
Foto: Troligen Carl von Koch.

Låt oss studera vad som finns i bakgrunden på bilden ovan till vänster. Från vänster ser vi robotbaracken, sedan en vagn, luftkonditioneringen, rbgc, tak på en Törebodabåge och längst till höger troligen en kragg.
Bilden är tagen i riktning från flottiljområdet mot FRAMOM. Rbgc och övrig utrustning stod alltid på andra sidan fredsgrupperingsplatsen, i riktning mot flottiljområdet. Vad gör då rbgc "på fel plats"? Åke Janneryd som då var robotstridsledare minns att någon gång runt 1966-68 gjordes tester med att placera luftkonditioneringen och motorgeneratorn på ett robotsläp istället för på marken. Tanken var att det skulle gå snabbare att omgruppera då man bara behövde koppla bort enheterna och sedan dra iväg med släpet. Vilken utvärdering som gjordes efter dessa försök vet inte Åke Janneryd men det blev i alla fall aldrig mer än försök.

F 13:s robotförråd ligger ute på fältet, nära bankrysset.
Foto: Håkan Wall.

Tiillfarten till förråden sker via taxibanan.
Foto: Håkan Wall.

Förråden kallas byggnad 132 och 133.
Foto: Håkan Wall. 

En av portarna på byggnad 133.
Foto: Håkan Wall.

Åskledare på 133:an.
Foto: Håkan Wall.

Nästa förråd. Byggnad 132.
Foto: Håkan Wall.

Byggnad 132.
Foto: Håkan Wall.

Byggnad 132.
Foto: Håkan Wall. 

Byggnad 132.
Foto: Håkan Wall.

Jag avslutar med en bild som inte direkt har med robotdivisionen att göra, förutom att de åt här.

F 13:s vackra matsal. Lika öde som fredsgrupperingsplatsen och lika tom som förråden.
Foto: Håkan Wall.