:45 Dörröd

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.01.31 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.11.01.
Dörröd var 101.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera. 

:45 Dörröd sett från ovan under sjuttiotalet. Robotplattorna ligger relativt öppet i förhållande till varandra, dock med ganska tär skog runtomkring som gav gott skyl.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :45 Dörröd.
Källa: Fortv.

:45 Dörröd, nutid

Platsen är kraftigt överväxt. Naturen har nästan helt eller delvis tagit tillbaka de hårdgjorda ytorna.

Infart. Mycket vacker natur!
Foto: Håkan Wall.

Vägen till vänster leder upp till slingan, vägen rakt fram leder till robotplattorna.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Sargkant, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1, med tillhörande bråte.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och del av kabelgrav, robotplatta 2.
Håkan Wall.

Infart upp till slingan.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.