:45 Dörröd

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.01.31 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.11.01.
Dörröd var 101.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera. 

:45 Dörröd sett från ovan under sjuttiotalet. Robotplattorna ligger relativt öppet i förhållande till varandra, dock med ganska tär skog runtomkring som gav gott skyl.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :45 Dörröd.
Källa: Fortv.

:45 Dörröd, nutid

Platsen är kraftigt överväxt. Naturen har nästan helt eller delvis tagit tillbaka de hårdgjorda ytorna.

Infart. Mycket vacker natur!
Foto: Håkan Wall.

Vägen till vänster leder upp till slingan, vägen rakt fram leder till robotplattorna.
Foto: Håkan Wall.

En händelse som inträffade vid mitt första besök här var att en man plötsligt dök upp ur ett buskage och vi blev bägge lika överraskade. Det roliga var att jag trodde att han var markägaren och han trodde i sin tur att jag var markägaren. Vi redde snart ut att jag var där för att dokumentera platsen och han var där för att röja skog.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Sargkant, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1, med tillhörande bråte.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och del av kabelgrav, robotplatta 2.
Håkan Wall.

Infart upp till slingan.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.Vid ett återbesök på platsen 2 år senare hade det skett stora förändringar. Det visade sig att de nya markägarna hade blivit kontaktade av Försvarsmakten om att markavtalet sägs upp och att platsen inte längre är intressant för dem, de hade då önskat att få cement-plattorna återställda till en jämn yta. Vilket blev beviljat och bekostat av Försvarsmakten.

Platta 1 och 2, nu röjda och välstädade.
Foto: Håkan Wall.

Igenmurad platta 1. 
Foto: Håkan Wall.

Även detta platta 1.
Foto: Håkan Wall.

Platta 3.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4 har nu blivit grillplats. Tyvärr låg inget på grillen vid detta tillfälle.
Foto: Håkan Wall.

I en sluttning ligger SM-fundamentet.
Foto: Håkan Wall.

SM-fundament.
Foto: Håkan Wall.

På vissa ställen finns 2 muttrar men ibland endast 1. Svårt att tro att någon valt att skruva bort en mutter på varje bult så troligtvis var rutinen olika.
Foto: Håkan Wall.

Håkan firar upptäckten.
Foto: Pia Arvidsson.

Fundamentet till radiolänkmasten återfinns ca 500 meter från rbgc. Kabeln fick dras genom en skogsklädd slänt med mycket snår, över ett gärde, över en grusväg och in en bit i nästa skogsdunge. Denna plats hade en annan markägare så ett markavtal fick skrivas endast för ytan för radiolänkbilplats samt fundament.

Efter en del dörrknackningar hittade jag nuvarande markägare på andra sidan av Veberöd. Tanken var att eftersöka arrendeavtalet. Vi dök upp mitt i en grillfest med hela släkten. När jag förklarar mitt ärende så säger dottern med bestämdhet. "-Vi har aldrig hyrt ut någon mark till försvaret." Då tittar hennes mamma på henne och säger "-Jodå, det har vi visst".
Heder åt den bortgångne markägaren som höll på full sekretess.    
Tyvärr fanns inget avtal bevarat, men vi fick en trevlig pratstund med hela släkten.  

Infart till radiolänkplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Ytan där radiolänkbilen skulle stå är fortfarande fri från sly.
Foto: Håkan Wall.

Vad är det vi ser mitt i bilden? En stubbe, en sten, eller kan det vara ett mastfundament?
Foto: Håkan Wall.

Rätt svar är givetvis ett RL-fundament.
Foto: Håkan Wall.

RL-fundament.
Foto: Håkan Wall.

Jordning.
Foto: Håkan Wall.

Någon gång sedan den sista årliga kontrollen har en skada uppstått, kanske en skogs-maskin som kommit för nära.
Foto: Håkan Wall.