:29 Kullaröd

Krigsgrupperingsplats. Ritades 70.03.23 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes under senhösten 1971.

:29 Kullaröd sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :29 Kullaröd.
Källa: FortV.

Här bjuder vi på en extra liten smällkaramell, nämligen en delstiationsplan och det är sannolikt första gången som en delsituationsplan visas upp i det offentliga. Delsituationsplanen är mer detaljerad ritning och visar ett enskilt område inom grupperingsplatsområdet, i detta fall robotplattorna och slingan. Delsituationsplaner kan även visa exempelvis infarter, vissa delar av vägar, bara robotplattor eller bara slingan.
Källa: FortV. 

I denna plan kan vi poängtera 2 saker.

1) Planen innehåller utsättningstabell för det lokala höjdsystemet. Utsättning gjordes innan byggstart och punkterna markerades med rödmålade järnrör,  alternativ markering i stubbar. Det är alltså samma sak som man ser vid ett vägbygge med en massa olikfärgade pinnar överallt. Vi vet inte om dessa rör skulle tas bort av byggherren. På vissa platser finns några kvar och på andra hittar man inte ett spår av dem. På :29 har vi hittat några rör 2017 men vid besök 2024 fanns de inte kvar.

2) Vägen som löper åt väster från plattorna högst upp i planen är en skenväg. Den streckade väg som skenvägen ansluter till uppe på åsen är också en skenväg. Skenvägar är inte byggd för trafik. Troligen anlade man dessa för att få vägsystemet att se mer naturligt ut. I detta fall kan man tänka sig att man inte ville att en väg skulle sluta tvärt efter två rektangulära ytor då detta kan dra till sig uppmärksamhet på satellitbilder. 

Markägaravtal samt förlängningsavtal.

Markägaravtal daterat den 29 april 1970.
Källa: Markägaren

Markägaravtal daterat den 29 april 1970.
Källa: Markägaren

Förlängningsvatal daterat till den 16 februari 1989.
Avtalet sträcker sig ända till 1993.
Källa: Markägaren.

Förlängningsvatal daterat till den 16 februari 1989.
Avtalet sträcker sig ända till 1993.
Källa: Markägaren.

:29 Kullaröd, nutid

Platsen ligger inne i en tät lövskog och är mycket övervuxen. 

Tittar man på denna vackra bokskogklädda kulle är det svårt att komma på tanken att någon skulle gömma något dödsbringade här. Detta är den södra infarten till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

När man kommer närmare hittar man originalgrinden vid infarten. 
Foto: Håkan Wall.

Grinden till höger är i skapligt skick men skulle behöva lite kärlek och omvårdnad för att inte för-falla som sin kompis till vänster.
Foto: Håkan Wall.

Den vänstra grinden har tyvärr sett sina bästa dagar.
Foto: Håkan Wall.

Vägen till vänster tar oss upp till grupperingsplatsen, vägen till höger är en del av skenvägen och tar oss till SM-fundamentet, i alla fall ganska nära, och sedan till platta 1 och 2.
Foto: Håkan Wall.

Intill några nedfallna träd finns ett ståtligt SM-fundament.
Foto: Håkan Wall.

SM-fundament med samtliga muttrar på plats.
Foto: Håkan Wall.

Muttrar i gott skick.
Foto: Håkan Wall.

Höjdmarkering i det lokala höjdsystemet. Markerat som I på ritningen med anmärkning "rödmålat järnrör". Plats: mycket nära SM-fundamentet.
Foto: Håkan Wall.

Det finns minimala rester av röd färg kvar på röret.
Foto: Håkan Wall. 

Radarhöjden med plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr, vinkeln är nu nerifrån istället.
Foto: Håkan Wall.

Höjdmarkering i det lokala höjdsystemet. Markerat som H på ritningen med anmärkning "rödmålat järnrör". Plats: strax intill brr.
Foto: Håkan Wall.

På denna öppna yta, mitt emot brr, skulle kraggarna stå.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Höjdmarkering i det lokala höjdsystemet. Markerat som G på ritningen med anmärkning "rödmålat järnrör". Plats: strax intill rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Väg upp mot höjden, strax innan höjden är rbgc-platsen.
Foto: Håkan Wall.

Platta 3, helt täckt av löv och mossa.
Foto: Håkan Wall.

Platta 3 från en annan vinkel.
Foto: Håkan Wall.

Platta 3, lavettfäste.
Foto: Håkan Wall.

Platta 3. utlopp kavelgrav.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4, även den täckt av löv och mossa. I bakgrunden ser man sargen av (från höger) platta 2 och 1.
Foto: Håkan Wall. 

Platta 4, infartsvägen lutar nedåt från slingan till plattan.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4, sargen är grön av mossa.

Platta 4 i förgrunden och platta 2 och 1 i bakgrunden.
Foto: Håkan Wall.  

Platta 4 en dag mitt i sommaren. Det är näst intill omöjligt att komma fram i terrängen på grund av stora mängder med brännässlor. Det är också omöjligt att se de övriga plattorna då dessa skyms av frodig grönska.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4, kabelgrav.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4, ett kilförband med en saknad kil, kanske ligger den bland alla löv.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4, lavettfäste och jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4, är det orange rostskyddsfärg under det militärgröna?
Foto: Håkan Wall.

Platta 4, sargens hörn.
Foto: Håkan Wall.

Detta är den del av slingan som går mellan platta 1 och 2 mot korsningen upp till rbgc och brr, sargen på platta 4 syns till höger.
Foto: Håkan Wall.

Infart platta 2 med naturligt camouflage. Bilden nedan är samma plats sommartid.
Foto: Håkan Wall.

Platta 2.
Foto: Håkan Wall.

Platta 2, till vänster om granen syns platta 1.
Foto: Håkan Wall.

Platta 2, mossbevuxen sarg.
Foto: Håkan Wall.

Platta 2, lavettfästen.
Foto: Håkan Wall.

Bilden är tagen från platta 1 mot platta 2. Man ser hur närma de ligger varandra.
Foto: Håkan Wall.

Platta 1, helt täckt av mossa.
Foto: Håkan Wall.

Platta 1.
Foto: Håkan Wall.

Platta 1, kabelgrav.
Foto: Håkan Wall.

Platta 1, lavettfäste.
Foto: Håkan Wall.

Nu har vi platta 2 till vänster och platta 1 till höger. Efter att vägen passerat platta 1 övergår den till skenväg.
Foto: Håkan Wall.

Skenvägen efter platta 1.
Foto: Håkan Wall.

Skenvägen uppe på åsen.
Foto: Håkan Wall.

Skenvägen uppifrån åsen mot plattorna.
Foto: Håkan Wall.

Uppifrån åsen har man en bra överblick över platta 1 och 2.
Foto: Håkan Wall.

Norra infarten, väg till vänster går mot brr och rbgc och vägen till höger mot platta 1 och 2.
Foto: Håkan Wall.

Höjdmarkering i det lokala höjdsystemet. Markerat som E på ritningen med anmärkning "rödmålat järnrör". Plats: korsningen på bilden ovan.
Foto: Håkan Wall.

Från rbgc till radiolänkplatsen är det fågelvägen ca 620 meter, terrängen är inte helt lätt att hitta ett överväxt fundament i.

I detta område ska fundamentet finnas. Ett område med högt gräs, mycket sten och nyplanterade granar. Vi frågar oss om det ens finns kvar. Några ledtrådar att gå efter, ja faktiskt. Fundamentet ska finnas rakt över vägen från höjdmarkeringen som syns längst fram i bilden. Rolf Persson utrustar sig med en trästav för att hacka sig igenom det höga gräset för att hitta hårda föremål.
Foto: Håkan Wall.

Efter en stunds arbete meddelar Rolf att han hittat något vi bör studera närmare.
Foto: Håkan Wall.

Vad det än är så är det väl dolt.
Foto: Håkan Wall.

RL-fundamentet funnit.
Foto: Håkan Wall.

RL-fundament, alla muttrar kvar.
Foto: Håkan Wall.

De är dessutom i mycket gott skick.
Foto: Håkan Wall.

Höjdmarkering i det lokala höjdsystemet. Markerat som X på ritningen med anmärkning "rödmålat järnrör". Plats: strax intill radiolänkplatsen.
Foto: Håkan Wall.