:29 Kullaröd

Krigsgrupperingsplats. Ritades 70.03.23 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes under senhösten 1971.

:29 Kullaröd sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :29 Kullaröd.
Källa: FortV.

Här bjuder vi på en extra liten smällkaramell, nämligen en delstiationsplan och det är sannolikt första gången som en delsituationsplan visas upp i det offentliga. Delsituationsplanen är mer detaljerad ritning och visar ett enskilt område inom grupperingsplatsområdet, i detta fall robotplattorna och slingan. Delsituationsplaner kan även visa exempelvis infarter, vissa delar av vägar, bara robotplattor eller bara slingan.
Källa: FortV.  

Markägaravtal samt förlängningsavtal.

Markägaravtal daterat den 29 april 1970.
Källa: Markägaren

Markägaravtal daterat den 29 april 1970.
Källa: Markägaren

Förlängningsvatal daterat till den 16 februari 1989.
Avtalet sträcker sig ända till 1993.
Källa: Markägaren.

Förlängningsvatal daterat till den 16 februari 1989.
Avtalet sträcker sig ända till 1993.
Källa: Markägaren.

:29 Kullaröd, nutid

Platsen ligger inne i en tät lövskog och är mycket övervuxen. En av robotplattorna använd som uppställningsplats för fordon av den nuvarande markägaren men resterande robotplattor samt plats för rbgc, brr och kragg har till mångt och mycket lämnats åt sitt öde.

Infart till grupperingsplatsen - rakt in i trollskogen!
Foto: Håkan Wall.

Originalgrind vid infarten. Dessa finns kvar på sina håll.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall. 

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4. Här, precis som vid de andra robotplattorna, återfinner vi riktigt med våra kära vänner brännnässlorna!
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och del av kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Delvis raserad sarg, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Ett litet lavettfäste tittar fram, robotplatta 2.
Foto. Håkan Wall.

Robotplatta 1. Och så lite brännässlor förstås.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.