:17 Lemmeströ

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.06.11 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 70.08.27.

Lemmeströ är den grupperingsplats spm tog längst tid att färdigställa. Det är oklart varför men det kan bero på dess unika närhet till civila fastigheter och verksamhet. Värt att nämna i sammanhanget är att platsen ligger ett stekast ifrån Sturup.

:17 Lemmeströ sett från oven under sjuttiotalet. Grupperingsplatsen ligger ordagrant ett par meter ifrån civila byggnader och civil verksamhet i form av en jordbruksfastighet med tillhörande bostadhus, ladugårdar och stall. Det har inte framkommit varför grupperingsplasten placerades just här, och varför just denna plats bedömdes lämplig.
Foto: Lantmäteriet.  

SDitationsplan :17 Lemmeströ.
Källa: FortV.

På denna unika rekognoseringsbild ser vi hela ytan där grupperingsplatsen kommer att anläggas. Man ser att det är fyra bilder som fogats samman för att få en vidvinkelbild.
Foto: Rekognoseringsgruppen.

:17 Lemmeströ, nutid

Platsen är idag så gott som oigenkännbar om du inte vet vad som en gång legat där. Tre av fyra robotplattor är modifierade för nuvarande verksamhet och den fjärde är delvis överväxt. Platser för rbgc, brr och kragg är överväxta. Båda mastfundamenten är borttagna. Infarter och slinga ser ut som vilken landsväg som helst. 

På grund av platsens belägenhet har all fotografering skett med markägarens tillstånd. 

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1. I bakgrunden ligger radarhöjden. Foto: Håkan Wall. 

Utfart från robotplatta 1, här fanns en av platsens grindar.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2. 
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3 en sommardag.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3 en vårdag.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3, lavettfästen.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3, sarg.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3, sarg mot dammen.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc och kragg.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Infarten till radarplatsen, här fanns ännu en av platsens grindar. Det verkar behövas en även i nutid.
Foto: Håkan Wall.

Utsikt från radarhöjden, på vägen nedanför är plats för rbgc och kragg.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc och kragg.
Foto: Håkan Wall.

Plats för RL-mast. Fundamentet är borttaget.
Foto: Håkan Wall.

Plats för SM-mast. Fundamentet är borttaget.
Foto: Håkan Wall.

I början på denna sida nämndes att platsen ligger mycket nära Sturups flygplats. De gula byggnader som syns på bilden till höger är terminalbyggnaderna.
Foto: Håkan Wall.