:63 Bästekille

Krigsgrupperingsplats. Ritades 69.01.28 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.10.20.
 

:63 Bästekille sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.
 

Situationsplan :63 Bästekille.
Källa: FortV.
 

:63 Bästekille, nutid

Platsen är omgiven av relativt tät lövskog och med mycket snår och buskar. Det är tydligt att platsen används av markägaren då robotplatta 3 och fyra är i mycket gott skick men nästan inga spår av vegetation alls. Även delar av slingan underhålls regelbundet med gräsklippning och allmän naturvård. Den första delen är slingan är mycket prydlig, dock bär robotplatta 1 och 2 inte samma spår av underhåll.  

Infart till krigsgrupperingsplats. Notera även grindstolparna i bildens högra och vänstra kant, de är originalstolparna från anläggningen av platsen. 
Notera även att den numera gräsbeklädda vägen är relativt nyklippt. 
Foto: Håkan Wall.

Originalgrindarna är i mycket bra skick.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4, komplett med ett litet skjul och blomkruka. Begreppet robotmys får härmed en helt ny innebörd.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4 med kabelgrav och lavettfästen.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4, lavettfästen.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4, kabelgravens utlopp.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3. Lite mer vegetation.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg. En mycket välklippt yta.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.