:63 Bästekille

Krigsgrupperingsplats. Ritades 69.01.28 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.10.20.
 

:63 Bästekille sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.
 

Situationsplan :63 Bästekille.
Källa: FortV.
 

:63 Bästekille, nutid

Platsen är omgiven av relativt tät lövskog och med mycket snår och buskar. Det är tydligt att platsen används av markägaren då robotplatta 3 och 4 är i mycket gott skick men nästan inga spår av vegetation alls. Även delar av slingan underhålls regelbundet med gräsklippning och allmän naturvård. Den första delen är slingan är mycket prydlig, dock bär robotplatta 1 och 2 inte samma spår av underhåll.  

På grund av platsens belägenhet har all fotografering skett med markägarens tillstånd.

Nuvarande markägare kan berätta en händelse han delgivits av tidigare markägare. I samband med bygg-nationen krävdes sprängning. Dock måste man laddat på för kung och fosterland för sprängsten spreds vida omkring i området och markägarens fasad blev skadad av flygande stenar.

Infart till krigsgrupperingsplats. Notera även grindstolparna i bildens högra och vänstra kant, de är originalstolparna från anläggningen av platsen. 
Notera även att den numera gräsbeklädda vägen är relativt nyklippt. 
Foto: Håkan Wall.

Originalgrindarna är i mycket bra skick.
Foto: Håkan Wall.

Till vänster skymtar man platta 4, vägen framåt leder vidare in i grupperingsområdet. Vägen har nu stigit ända från grindarna och fortsätter stiga.
Foto: Håkan Wall. 

Robotplatta 4, komplett med ett litet skjul och blomkruka. Begreppet robotmys får härmed en helt ny innebörd.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4 med kabelgrav och lavettfästen.
Foto: Håkan Wall.

En vårdag vid platta 4.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4, lavettfästen och kabelgrav.
Foto: Håkan Wall

Robotplatta 4, lavettfästen.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4, kabelgravens utlopp.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4, avrinningskanal.
Foto: Håkan Wall.

Platta 4.
Foto: Håkan Wall.

Platta 3. 
Foto: Håkan Wall.

Platta 3, lavettfästen och en överväxt kabelgrav.
Foto: Håkan Wall.

Platta 3, kabelgrav med jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

SM-fundament.
Foto: Håkan Wall.

SM-fundament.
Foto: Håkan Wall.

Bult, muttrar och mossa.
Foto: Håkan Wall.

En stagögla gick att hitta på platsen.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr. Detta är en bra höjd och det måste vara orsaken till att man valde att lägga en grupp-eringsplats på denna i övrigt dåliga plats.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Åter på "huvudvägen" har vi nu nått högsta punkten och vägen börjar slutta nedåt. Närmaste öppna yta är plats för kragg. Här har man behövt spränga för att anlägga vägen. 
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Motsvarande sida av platsen.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc. Just här finns det största problemet med att gruppera på denna plats. Om man väljer att börja med att gruppera lavetter och robotar på platta 1 och 2 så kan inte driftsättning av rbgc och kragg ske förrän robotlastbilarna återvänt. Alternativt blir robotlastbilarna fast längst ner medan rbgc och kragg driftsätts. Detta är därför inte ett troligt senario. Troligen går man först in med rbgc och brr föjlt av kraggarna eftersom dessa enheter tar längst tid att starta. Så fort dessa fordon dragits in kan man köra in med lavetter och robotar på platta 3 och 4. Sedan för denna personal avvakta till det är framkomligt till platta 1 och 2. Om order är att gruppering endast får ske i mörker så tar det två nätter innan hela robotgruppen är uppstartad. 
Foto: Håkan Wall.

Brant väg ner mot platta 1 och 2.
Foto: Håkan Wall.

Närmast i bild platta 2, längre fram ligger platta 1.
Foto: Håkan Wall.

Platta 2, denna bild är tagen 10 år tidigare än föregående bild.
Foto: Håkan Wall.

Platta 1.
Foto: Håkan Wall.

Platta 1.
Foto: Håkan Wall.

Platta 1, kabelgrav.
Foto: Håkan Wall.

Platta 1, en jordningvajer bland vitsippor och nässlor.
Foto: Håkan Wall. 

Bild tagen från platta 2 och upp mot rbgc.
Foto: Håkan Wall.

På denna bild får man en uppfattning hur brant det faktiskt är på platsen.
Foto: Håkan Wall.

Tillbaka vid utgångspunkten.
Foto: Håkan Wall.

Cirka 500 meter från grindarna ligger radiolänk-platsen.
Foto: Håkan Wall.

Uppställningsplats för radiolänkbil. Fundamentet ligger i området till höger.
Foto: Håkan Wall.

I en otroligt tätbevuxen granplantering hittas till slut RL-fundamenet.
Foto: Håkan Wall.

RL-fundament.
Foto: Håkan Wall.

RL-fundament.
Samtliga bultar sitter på sin plats.
Foto: Håkan Wall.

Endast en stagögla återfinns.
Foto: Håkan Wall.

Foto: Håkan Wall.