:4 Brösarp

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.07.02 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.12.15.
Brösarp var 102.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera. Brösarp hade kodnamnet "Backen" och omklassades från krigsgrupperingsplats till öppen övningsgrupperingsplats 1976.

Anledningen till omklassningen var i Brösarps fall flera. En orsak var att närliggande artilleriförband använde platsen med jämna mellanrum för gruppering. Personal från F 10 upptäckte att bandvagnar hade trafikerat plattorna med skador på betongsargerna som följd av detta. Man var också bekymrade över att bultar och kilförband skulle skadas av de banddrivna fordonen så att platsen slulle vara obrukbar i skarpt läge. Detta ledde till att plattorna hägnades in. Åke Janneryd, F 13, som besökte platsen några gånger beskriver inhägnaden enligt följande "det var fyra stolpar, en i varje hörn av plattan, och mellan dessa gick en tunnare tråd". Det var alltså inget stort staket eller tagtråd det handlade om utan mer en markering att området inte fick beträdas.
En annan orsak som fick den berömda bägaren att rinna över var när platsen fanns med på lokala orienteringskartor, men robotplattor och allt. Orienteringskartorna drogs visserligen tillbaks blixtsnabbt men man ansåg ändå att skadan redan var skedd och att platsen därefter kunde räknas som röjd.    
 

:4 Brösarp sett från ovan under sjuttiotalet. Platsen är mycket välkamouflerad, ingenting syns.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :4 Brösarp.
Källa: FortV.

:4 Brösarp, nutid

Platsen är idag mycket överväxt. naturen har återtagit det mesta av robotplattorna och de hårdgjorda ytorna för rbgc, brr och kragg ser mest ut som vilken skånsk äng som helst. 

Robotplatta 1. Det långa gräset växer över infarten, själva robotplattan "syns" lite längre bak i bilden.
Foto: Håkan Wall. 

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall

Kabelgravens början, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Precis intill den närliggande skjutbanan hittar vi fundament för RL-masten..
Foto: Håkan Wall.

RL-fundament. Här ser man tydligt hur det kan gå när tunga fordon är för närgångna.
Foto: Håkan Wall.

På grund av ett grävarbete har en av öglorna till staglinorna hamnat mitt i en slänt. Här får man en uppfattning av hur långt ner i marken dessa går.
Foto: Håkan Wall.

Fundamentet för SM-mast ligger långt ut på åsen med vacker utsikt.
Foto: Håkan Wall.

SM-fundament.
Foto: Håkan Wall.

För en fanatisk fantast är det ett lyft att hitta ett fundament.
Foto: Pia Arvidsson.

Resterande text är författat av Håkan Wall.

Ravlunda olyckan

Grupperingsplatsen :4 Brösarp är byggd i ett område som var 1:a pansarbataljonens utgångsgrupperings-område. Här fanns många militära installationer, mobförråd mm.

Just denna plats användes frekvent som grupperingsplats för artilleriförband som sköt mot Ravlunda skjutfält som låg på andra sidan riksväg 19. En viss förvåning måste ha uppkommit när fyra stora cementplattor en dag var gjutna på deras uppställningsplats. Per-Åke Karlsson, som tjänstgjorde inom artilleriet, säger dock att eftersom området var militärt så blev ingen egentligen förvånad över någonting, saker kunde dyka upp från en dag till en annan och ingen ifrågasatte vad de inte hade med att göra.

Den 16 april 1969 grupperar fyra stycken Haubits F (fransyska) i vanlig ordning på åsen. Deras centrumpunkt låg ca 50 meter in i skogen från fundamentet för simulatormasten. Pjäserna stod i en fyrkant med 100 meter mellan varje pjäs. Plötsligt exploderar en granat samt drivladdningen i eldröret med katastrofalt resultat. Vi kommer inte gå in mer på olyckan i denna text, utan konstaterar bara att den hände inom grupperingsplats-området för :4 Brösarp.  Att denna text läggs upp på hemsidan exakt 55 år senare är faktiskt en ren slump.

Den 23 augusti 2022 avtäcktes ett minnesmärke på platsen. Det var många intresserade, både 2-benta och
4-benta. Notera att minnesmärket är monterat på SM-fundamentet.
Foto via Sveriges Radios hemsida.

SM-fundament med minnesmärket. Troligtvis är detta fundament redan det mest fotograferade av alla mast-
fundament tillhörande robot 68.
Foto: Håkan Wall.

Foto: Håkan Wall.

Foto: Håkan Wall.

Slutligen, en liten anekdot

1977 skulle det genomföras en KFÖ på :4 Brösarp. Åke Olsson, som vid tiden var robotplutonchef, minns att han var på plats innan förbandet anlände för att mäta vilken växlighet som skymde belysningsradarn. Alla toppar som skymde skulle kapas. Medan han och två värnpliktiga höll på med detta dök tillsynsmannen upp och undrade vad de höll på med. Åke agerade enligt gällande regelmente och frågade vem han var och bad honom legitimera sig eftersom mannen befann sig på ett militärt övningsfält.  Tillsynsmannen hade ingen aning om att detta var en övningsplats för flygvapnet trots att marken tillhörde kronan. Hade marken tillhört en privat markägare hade sannolikt stora skadestånd krävts för de förstörda träden. Kanske var det ytterligare en anledning som påverkade till att  Brösarp öppnades upp som öppen övningsplats 1976. Idag ser man tydligt att en stor del av den numera uppvuxna tallskogen har stora skador på grund av Åkes behandling för över 40 år sedan.

Åke Olsson på plats vid :4 Brösarp pekandes mot några av hans avkapade träd.
Foto: Håkan Wall.