:4 Brösarp

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.07.02 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.12.15.
Brösarp var 102.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera. Brösarp hade kodnamnet "Backen" och omklassades från krigsgrupperingsplats till öppen övningsgrupperingsplats 1976.

Anledningen till omklassningen var i Brösarps fall flera. En orsak var att närliggande artilleriförband använde platsen med jämna mellanrum för gruppering. Personal från F 10 upptäckte att bandvagnar hade trafikerat plattorna med skador på betongsargerna som följd av detta. Man var också bekymrade över att bultar och kilförband skulle skadas av de banddrivna fordonen så att platsen slulle vara obrukbar i skarpt läge. Detta ledde till att plattorna hägnades in. Åke Janneryd, F 13, som besökte platsen några gånger beskriver inhägnaden enligt följande "det var fyra stolpar, en i varje hörn av plattan, och mellan dessa gick en tunnare tråd". Det var alltså inget stort staket eller tagtråd det handlade om utan mer en markering att området inte fick beträdas.
En annan orsak som fick den berömda bägaren att rinna över var när platsen fanns med på lokala orienteringskartor, men robotplattor och allt. Orienteringskartorna drogs visserligen tillbaks blixtsnabbt men man ansåg ändå att skadan redan var skedd och att platsen därefter kunde räknas som röjd.    
 

:4 Brösarp sett från ovan under sjuttiotalet. Platsen är mycket välkamouflerad, ingenting syns.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :4 Brösarp.
Källa: FortV.

:4 Brösarp, nutid

Platsen är idag mycket överväxt. naturen har återtagit det mesta av robotplattorna och de hårdgjorda ytorna för rbgc, brr och kragg ser mest ut som vilken skånsk äng som helst. 

Robotplatta 1. Det långa gräset växer över infarten, själva robotplattan "syns" lite längre bak i bilden.
Foto: Håkan Wall. 

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall

Kabelgravens början, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Precis intill den närliggande skjutbanan hittar vi fundament för RL-masten..
Foto: Håkan Wall.

På grund av ett grävarbete har en av öglorna till staglinorna hamnat mitt i en slänt. Här får man en uppfattning av hur långt ner i marken dessa går.
Foto: Håkan Wall.

Fundamentet för SM-mast ligger långt ut på åsen med vacker utsikt.
Foto: Håkan Wall.

SM-fundament.
Foto: Håkan Wall.

För en fanatisk fantast är det ett lyft att hitta ett fundament.
Foto: Pia Arvidsson.

Resterande text är författat av Håkan Wall.

Ravlunda olyckan

x

Slutligen, en liten anekdot

1977 skulle det genomföras en KFÖ på :4 Brösarp. Åke Olsson, som vid tiden var robotplutonchef, minns att han var på plats innan förbandet anlände för att mäta vilken växlighet som skymde belysningsradarn. Alla toppar som skymde skulle kapas. Medan han och två värnpliktiga höll på med detta dök tillsynsmannen upp och undrade vad de höll på med. Åke agerade enligt gällande regelmente och frågade vem han var och bad honom legitimera sig eftersom mannen befann sig på ett militärt övningsfält.  Tillsynsmannen hade ingen aning om att detta var en övningsplats för flygvapnet trots att marken tillhörde kronan. Hade marken tillhört en privat markägare hade sannolikt stora skadestånd krävts för de förstörda träden. Kanske var det ytterligare en anledning som påverkade till att  Brösarp öppnades upp som öppen övningsplats 1976. Idag ser man tydligt att en stor del av den numera uppvuxna tallskogen har stora skador på grund av Åkes behandling för över 40 år sedan.

Åke Olsson på plats vid :4 Brösarp pekandes mot några av hans avkapade träd.
Foto: Håkan Wall.