F10A och F10D, forskning

Under 1961 och 1962 hade operativa studier påvisat ett behov av en utökning av antalet gruppringsområden.
Förutom förstärkningsalternativ för F 8 tillkom även områdena F10A i östra Skåne och F10D i västra Skåne varpå grundläggande rekognoscering påbörjas för att hitta lämpliga skånska grönområden.

Med start hösten 1969 och fram till november 1971 omorganiseras förstärkningsalternativens förbandstillhörighet i lite olika riktningar men CFV fastslår slutligen förstärkningsalternativen till F8A, F8B, F10A och nytillkomna F17C.

F10D har således utgått och F10A har flyttat från den ursprungliga platsen på östkusten till västkusten, inom samma grönområde som den nu avvecklade F10D men med andra nyrekognoserade grupperingsplatser. F17C har övertagit F10A ursprungliga grönområde i östra Skåne samt dess grupperingsplatser i sin helhet.
 

FortVs yttrande angående utbyggnad av platserna :114, :117 samt :143.
Källa: FortV. 

Översiktskarta visande det geografiska förhållandet mellan platserna.
Källa: Arboga robotmuseum. 

Försättblad för protokoll, rekognoscering.
Källa: FortV.

Slutlig rekognoscering klar.
Källa: FortV.