:143 Penarp

Krigsgrupperingsplats :143 Penarp identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

:143 Penarp sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Principskiss över :143 Penarp. Noterbart är att platsen ligger både lättillgängligt och öppet strax bredvid en relativt trafikerad landsväg. Dock är nog så att Brr lätt skulle kunna gömmas på den trädbeklädda kullen. 
Källa: FortV.

Slutlig rekognosceringsrapport avseednde :143 Penarp.
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram :143 Penarp.
Källa: FortV.

:143 Penarp, nutid

Kullen samt vy över framförliggande robotplatta 3 och 4.
Foto: Håkan Wall.

Ny över de tilltänkta platserna för robotplatta 3 och 4.
Foto: Håkan Wall.
 

Tilltänkt plats för fundament till SM-mast. Fundamentet är markerat som nr 8 på principskissen.
Foto: Håkan Wall.

Kullen där Brr skulle placeras.
Foto: Håkan Wall.
 

Tilltänkt infart till dels plats för Brr på kullen, men även till plats för Rbgc och Kragg till höger om kullen.
Foto: Håkan Wall.

Tilltänkta platser för robotplatta 1 och 2. 
Foto: Håkan Wall.