:117 Hishult

Krigsgrupperingsplats :117 Hishult identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 
 

:117 Hishult sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Principskiss över :117 Hishult. Notera den alternativa placeringarna av robotplatta 4 och 5 (streckade).
Källa: FortV. 

:117 Hishult, nutid

Mycket vacker och härlig, lugn miljö. Vi råkade av en slump råka träffa en mor med dotter som var på promenad. De visade var markägaren bodde, ett stenkast bort, och givetvis knackade vi på hos henne. På den tiden vi pratar om hade hennes föräldrar ägt marken men de hade aldrig blivit kontaktade av försvaret vad hon visste. 

Infartsvägen skulle byggas parallelt med stenmuren.
Foto: Håkan Wall.

Nu närmar vi oss platta 1, den skulle ligga innanför stenmuren, slingan fortsätter rakt fram.
Foto: Håkan Wall.

Här är platsen för platta 1.
Foto: Håkan Wall.

Från samma position ser man hur nära bebyggelsen ligger.
Foto: Håkan Wall.

Längre fram utmed stenmuren ligger platsen för platta 2, också den på andra sidan muren.
Fotot: Håkan Wall.

På södra sidan om den övre stenmuren var plats för Brr.
Foto: Håkan Wall.

På norra sidan om stenmuren finns ett antal uppställningsplatser inritade där rbgc och kragg skulle placeras.
Foto: Håkan Wall.

Vi är fortfarande norr om stenmuren, vid skogsudden mitt i bild skulle platta 4 anläggas, medan platta placeras i svackan längst till vänster i bild.
Foto: Håkan Wall. 

Platta 3.
Foto: Håkan Wall.

Här skulle slingan bryta igenom stenmuren mot utfarten.
Foto: Håkan Wall.

Någonstans på denna yta skulle utfarten på slingan ansluta till befintlig väg. Det framgår inte av skissen exakt hur man tänkte sig detta.
Foto: Håkan Wall.

Slutlig rekognosceringerapport aveseende :117 Hishult.
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram :117 Hishult.
Källa: FortV.