:117 Hishult

Krigsgrupperingsplats :117 Hishult identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 
 

:117 Hishult sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Principskiss över :117 Hishult. Notera den alternativa placeringarna av robotplatta 4 och 5 (streckade).
Källa: FortV. 

:117 Hishult, nutid

Infart.
Foto: Håkan Wall.

Plats för robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Plats för Brr.
Foto: Håkan Wall.

Uppställningsplats för fordon och släp.
Foto: Håkan Wall.

Slutlig rekognosceringerapport aveseende :117 Hishult.
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram :117 Hishult.
Källa: FortV.