:114 Troedsberga

Krigsgrupperingsplats :114 Troedsberga identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

:114 Troedsberga sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Principskiss över :114 Troedsberga.
Källa: FortV.

:114 Troedsberga, nutid

Enligt uppgift från en boende mycket närma platsen ska området var mycket utsatt för åska.

Vy mot Rbgc och Brr sett från gården.
Foto: Håkan Wall.  

Vy mot Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Vy mot robotplatta 1 och 2 sett från gården.
Foto: Håkan Wall.

Slutlig rekognoceringsrapport avseende :114 Troedsberga.
Källa: FortV.

Vy mot robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Maskvinkeldiagram :114 Troedsberga.
Källa: FortV.