F 10 Fredsgrupperingsplats

Vi saknar uppgifter på när fredsgrupperingsplatsen byggdes samt när den invigdes, men enligt ett flertal samstämmiga minnesbilder av dåtida tjänstgörande befäl samt värnpliktiga togs fredsgrupperingsplatsen i drift under 1966. 

Fredsgrupperingsplats på F 10 sett från ovan i mitten på sjuttiotalet. 
Foto: Lantmäteriet.

Fredsgrupperingsplatsen, dåtid

Översiktsbild av fredgrupperingsplatsen på F 10.
Foto: F 10 Kamratförening.

Robot 68 uppställda på freds-
grupperingsplatsen.
Foto: Rolf Persson.

Robot 68 uppställda på freds-
grupperingsplatsen.
Foto: Rolf Persson.

Robot 68 uppställda på freds-
grupperingsplatsen.
Foto: Rolf Persson.

Bild t.v: Inkoppling av kablar till rbgc.
Foto: Rolf Persson.

Bild ovan: Värnpliktig soldat ståendes på lavetten. Roboten är imponerande i sin storlek!
Foto: Rolf Persson.

För de värnpliktiga fanns en utrangerad buss att tillbringa lediga stunder i.
Foto: Rolf Persson.  

De värnpliktiga hade uppenbarligen ett intresse av bildkonst.
Foto: Rolf Persson.

Fredsgrupperingsplatsen, nutid

Fredsgrupperingsplatsen är besökt och fotograferad med tillstånd.

Vid besöket guidades Håkan runt på fredsgrupperingsplatsen av två herrar som tjänstgjort vid Robotdivisionen F 10.
Från vänster. Kenneth Arpenvik (anställd vid Ängelholms flygplats), Jan Karlsson (radartekniker), Håkan Wall, Göran Brauer (C Rbdiv F 10 1972-1974).
Foto: Pia Arvidsson.

Yta för uppställning av rbgc, brr och kragg.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Stödbensfundament för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Infart till robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3, totalt övervuxen.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4, i betydligt bättre skick än robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabaelgravens utlopp, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall. 

Lavettfästen och kabelgravens inlopp.
Foto: Håkan Wall.

Söndervittrad sarg, robotplatta 4.
Foto. Håkan Wall.

Dräneringshål, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Jan Karlsson berättar inlevelsefullt om livet på robotdivisionen och Håkan lyssnar uppmärksamt!
Foto: Pia Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Detaljstudie, fundament.
Foto: Håkan Wall. 

Detaljstudie, fundament.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2 och Göran Brauer.
Foto: Håkan Wall.

Infart till robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens inlopp samt jordningskabel.
Foto: Håkan Wall.

Ett komplett kilförband, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.