F 10 Ängelholm

Denna flik innehåller samlad information och bilder gällande robotverksamheten på F 10 samt dess övnings- och krigssgrupperingsplatser. Observera att F10A hör till förstärkningsalternativen och var således inga platser som byggdes ut.  Platserna projekterades och planerades innan arbetet med dessa avslutades -73. Viss dokumentation finns dock, delar av den presenteras här.

Nedan visas några av de byggnader som hade robotanknytning.

Robot på lavett i övningshallen i Kägelnäs.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Samma hörn som bilden ovan. Nu (2012) har roboten ersatts av ett betydligt mindre fordon.
Foto: Håkan Wall.

Övningsbyggnaden extriört 2012.
Foto: Håkan Wall.

Kellienhouse var robotdivisionens kompaniexpedition.
Foto: Jan Troein.

Fanjunkare Bo Heinegård på expeditionen.
Foto: Jan Troein.

Kapten och robotstridsledare Ingemar Thorsell.
Foto: Jan Troein.

Ett av robotförråden, fortfarande i originalskick.
Foto: Håkan Wall.

Öppna sidodörrar bl.a till elcentral.
Foto: Håkan Wall.

Kenneth Arpenvik öppnar stora porten åt oss.
Foto: Håkan Wall.

Ytan är väl tilltagen.
Foto: Håkan Wall.

Idag förvaras helt andra saker här.
Foto: Håkan Wall.

De andra robotförrådet är defenitivt inte i originalskick.
Foto: Håkan Wall.