Simulerrobot

Författat av Håkan Wall.

Som simulerrobot användes en av förbandets skarpa robotar där säkerhets- och armeringsdonet var bortplockat samt att de skarpa startraketerna var ersatta med blinda, gröna varianter. När man övade hela händelsekedjan från beslut om insats på Lfc och ända tills robotstridsledaren tryckte på ”FIRE” behövde man ha en skarp robot på lavetten. Med simulerroboten simulerades en avfyring och man behövde inte riskera att roboten lämnade lavetten oavsiktligt.

Det finns uppgifter om att förbandet ska ha fått utrustning för kunna ha två simulerrobotar samtidigt.
När roboten skulle återgå till ”skarp tjänst” igen måste den transporteras till Telub för återställning.

Simulerrobot i F 10:s övningshall i Kägelnäs. Detta är antingen robotindivid 4701 eller 4761.
4701 är idag en av minnesrobotarna i Sverige och 4761 sköts på RFN av F 17 69.03.15.
Foto: Göran Svensson, F 10.

En simulerrobot uppställd på F 3 under en flygdag 1976.
Foto: Hans Fehrnström.

Vid F13:s sista övning 1977 på :85 Västra Ed fanns en simulerrobot med.
Foto: Hans Ferhnström.