Rolf Nordströms synpunkter & erfarenheter

Rolf Nordström började arbeta vid Kungl Flygförvaltningen, Robotbyrån (KFF/R) 1952 och tjänstgjorde därefter med ett flertal olika befattningar, 
alla med robotar som gemensam nämnare, på KFF (och senare FMV) i fyrtio år ända fram till hans pension 1992. Under sin långa karriär arbetade han bland annat med Rb 67, Rb 71, Rb 304, Rb 315, Rb 365 och så förstås, Rb 68.
Under Rb 365- och Rb 68-åren tjänstgjorde han huvudsakligen på målsökarsektionen med att handlägga målsökarärenden och kan genom detta beskrivas som något av en målsökarexpert.

Berättelsen nedan är hans egen.