Idéer som aldrig blev verklighet

Författat av Håkan Wall.


När man köper ett fast vapensystem och väljer att göra det mobilt, då är man faktiskt tvungen att uppfinna hjulet på nytt. I detta avsnitt kommer vi att berätta om några speciallösningar som testades men föll bort av olika an-ledningar. Vi har inga skriftliga källor utan enbart muntliga källor från personer som på något vis var inblandade. Några bilder finns dock från dessa tillfällen.
 

1. Försök med placering av utrustning på robotsläp.

Låt oss studera vad som finns i bakgrunden på bilden nedan. Från vänster ser vi robotbaracken, sedan en vagn, luftkonditioneringen, rbgc, tak på en Törebodabåge och längst till höger troligen en kragg.
Bilden är tagen i riktning från flottiljområdet mot FRAMOM. Rbgc och övrig utrustning stod alltid på andra sidan fredsgrupperingsplatsen, i riktning mot flottiljområdet. Vad gör då rbgc "på fel plats"? Åke Janneryd som då var robotstridsledare minns att någon gång runt 1966-68 gjordes tester med att placera luftkonditioneringen och motorgeneratorn på ett robotsläp istället för på marken. Tanken var att det skulle gå snabbare att omgruppera då man bara behövde koppla bort enheterna och sedan dra iväg med släpet. Vilken utvärdering som gjordes efter dessa försök vet inte Åke Janneryd men det blev i alla fall aldrig mer än försök.

Det är i bakgrunden på denna bild från F 13:s fredgrupperingsplats som verksamheten som beskrivs ovan pågår.
Foto: Troligen Carl von Koch, F 13.

 

2. Försök med maskering med falska träd.

På F 10 gjordes försök med maskering med konstgjorda träd. Varför detta inte blev verklighet är kanske inte så svårt att gissa.

Foto: Göran Svensson, F 10. 

3. Fällbart maskeringsnät.

Tanken var att maskera robot och lavett med maskeringsnät som skulle fällas precis innan avfyring. En 10 meter hög fackverksmast skulle resas bredvid lavetten. Högst upp i masten fästes åtta spända gummiband som även var förankrade i marken runt robotplattan. Åtta maskeringsnät som var formade som tårtbitar fästes i var sitt gummiband, näten spändes så att de nu täckte både robot och lavett.

Precis innan avfyring skulle gummibanden lossas i masten med en fjäderutlösning, gummibanden skulle dra med sig näten ner på plattan och masten skulle fällas i samma ögonblick. För att inte masten skulle slås sönder i fallet skulle den bromsas i sista stund innan den slog i marken med bromsskivor från en J 29:a. Hela förfar-andet fick inte ta mer än några sekunder.
Åke Olsson på F 17 var med under dessa tester och berättar att vid första försöket blev det ett hårt nedslag för masten som skadades rejält. Efter att masten lagats och bromsskivor justerats gjordes nästa försök, då stan-nade masten halvvägs. Så småningom fick man till rätt inställning och allt fungerade som det var tänkt. I sam-band med försöken dokumenterades allt med foton tagna från en helikopter 4. 

Nu skulle idén granskas uppåt i organisationen. Det blev avslag från högre ort. Varför? Jo det visade sig att de raka linjerna som nätet fick i och med att det spändes upp som ett cirkustält drog blickarna till sig mer än en helt omaskerad robot.  

Det uppsända "cirkustältet". Roboten syns till vänster , markreferensantennen sticker upp mellan två nät och mitt i "tältet" ser man fackverksmasten. Försöken gjordes på :76 Bräkne Hoby.
Foto: Göran Svensson, F 10. 

 

4. Splitterskydd för rbgc.

På F 14, Halmstad, skedde tester med splitterskydd till rbgc. Detta blev aldrig aktuellt i fält. Det krävde alldeles för mycket sand, säckar och arbetskraft för att det skulle bli mer än ett försök

Från försöken på F 14. Bilden visar att man använde annat fordon som "rbgc".
Foto: Göran Svensson, F 10. 

Sandsäckar med maskeringsnät.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Sandsäckar utan maskeringsnät.
Foto: Göran Svensson, F 10.Om du som läser detta var med under den här tiden och själv upplevt några andra försök, eller hört talas om idéer inte ens kom till att testas.
Hör av dig till oss !!!!!