Besök vid RAF 112 SAM Sqadron, Parimali Cypern

Författat av Fredrik Lagerlöf.

Under oktober 1971 genomfördes en tjänsteresa till Cypern, mer precist till RAF 112 SAM Squadron belägen i närheten av den lilla byn Parimali som ligger på Cyperns sydvästra del. 112 SAM Squadron var en del av Episkopi Garrison vars administrativa centrum låg ett par kilometer öster om Parimali.

112 Squadron hade upprättats på platsen den 1 oktober 1967 och hade 24 permanent uppställda Rb 68 (jag använder den svenska benämningen här) som var i ständig beredskap, 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. 112 Squadron lades slutligen ner den 1 juli 1975.

Syftet med den svenska tjänsteresan var att observera hur britterna arbetade med systemet, analysera deras rutiner samt att utbyta erfarenheter. Med på resan fanns framför allt personal från robotavdelningen och Flygstaben men även från FMV.

Från vänster: Kn Cleive Hornstrand, FS. Sqn.Ldr LJ Wright, 112 Squadron. Öv.lt Bertil Bjäre C FS.
Foto via Cleive Hornstrand.  

Inspektion av robot. Till vänster i bild, med ryggen mot kameran, står Alf Svernby projektledare för
Rb 68 på FMV.
Foto: via Cleive Hornstrand. 

Officerare och gentlemen i samspråk ute på en av de stora robotplattorna. Vädret verkar trivsamt om än lite disigt.
Foto: via Cleive Hornstrand. 

Öv.lt Bertil Bjäre, Sqn.Ldr LJ Wright, Kn Cleive Hornstrand.
Foto: via Cleive Hornstrand. 

Mannen till vänster och i mitten är i skrivande stund okända. Till höger Bertil Bjäre.

Bertil Bjäre överlämnar en plakett med robot-divisionen F 10.s emblem.
Foto: via Cleive Hornstrand. 

Alf Svernby (t.v) överlämnar en minnesrobot.
Foto: via Clive Hornstrand.

Sqn.Ldr LJ Wright med händerna fulla med gåvor.
Foto: via Cleive Hornstrand. 

Utsikt över medelhavet.
Foto: via Cleive Hornstrand.

RAF 112 SAM Squadron, då när det begav sig

Foto: Nigel Westmancott.

Foto: Nigel Westmancott.

Foto: Nigel Westmancott.

Foto: Stuart Baines.

Foto: Stuart Baines.

Foto: Stuart Baines.

Foto: Stuart Baines.

RAF 112 SAM Squadron, så som det ser ut idag

Robotarna är sedan länge borta men man ser fortfarande siluettrena av de karakteristiska åttkantiga robotplattorna.
Foto: Google.