Dvardala

Författat av Fredrik Lagerlöf & Håkan Wall.

En av de alternativa grupperingsplatserna som vi sannolikt lyckats identifiera ligger i Dvardala i Östergötland, cirka 10km norr om Norrköping.

De initiala uppgifterna om denna plats har kommit till oss via den numera avlidne Dag N H Malmströms egna arkiv. Malmström kan nog närmast bekrivas som en pionjär när det kommer till forskningen kring Robot 68 och hans arkiv var till stor hjälp för oss i vår uppstart av detta projekt som nu läggs ut på denna sida.

Platsen ligger på godtagbart avstånd från F 13 Norrköping och det är därtill relativt enkelt att ta sig dit från flottiljen. Vid markeringen på bilderna nedan finns en större yta med bedömd lämplig bärighet för att kunna gruppera en eller två robotar.  

Dvardala 1975. Pilen markerar den sannolika platsen för den alternativa grupperingsplatsen.

Dvardala nutid. Pilen markerar den sannolika platsen för den alternativa grupperingsplatsen.

Dvardala, sommaren 2023

Håkan besökte Dvardala sommaren 2023 för att bilda sig en uppfattning om hur platsen såg ut, hur tillgänligheten såg ut samt för att dokumentera den. Nedan ser ni resultatet. 

För att lite lättare kunna orientera sig på bilderna nedan visar här en förteckning över vart bilderna är tagna.

Nr. 7000. Tagen i backen upp, enda delen av vägen som hade asfalt.

Nr. 7001. Tagen när man kommit upp på höjden, mot 4-vägskorsningen.

Nr. 7002. Samma väg som 7001 men närmare. Vägen med bommen fortsätter rakt fram och finns inte på denna karta

Nr. 7003. Grusplanen från uppfarten.

Nr. 7004. Från grusplanen, fortsättningen på mastvägen. Vad som inte syns är att vägen går uppåt ganska brant.

Nr. 7005. Södra delen av grusplanen i riktning mot uppfartsvägen

Nr. 7006. Norra delen av grusplanen i riktning mot uppfartsvägen.

Nr. 7007. Hela grusplanen i riktning mot uppfartsvägen.