Författat av Håkan Wall.

Samtliga nutids-bilder från Provplats Vidsel i detta avsnitt är tagna av Håkan Wall 2014 med fototillstånd av Försvarsmakten. Inför publicering har bilderna granskats och godkänts av säkerhetsskyddshandläggare T&E Vidsel.

Punkt C och Vidsel - då & nu

Foto: Håkan Wall.

Varför är Vidsel och punkt C av intresse i detta sammanhang? Jo, det var här som det verkligen hände grejer. Det var här som robotarna sköts på riktigt, mot riktiga mål. Det var här som förbanden fick tillbringa veckor mitt i ödemarken, långt hemifrån. Alla som deltog vid kontrollskjutningarna har starka minnen härifrån än idag. Idag heter skjutfältet Provplats Vidsel men vi håller fast vid RFN eftersom det är etablerat i robot 68- sammanhang.
Vi börjar med ett sammandrag av de skjutningar som genomfördes här med robot 68. Detaljer om kontroll-skjutningarna kan man läsa mer om under varje resp. flottilj.

Bilden är givetvis klickbar för att få den större.

Jag hade ägnat mycket tid till att skriva om F 10:s kontrollskjutning 1971 och efter att ha studerat alla svartvita bilder från F 10:s RFN-besök känner jag att det är dags att se platsen i verkligheten. Sommaren 2014 får jag besöks- och fototillstånd till Punkt C på RFN. Det är runt 110 mil enkel resa från Motala men det var väl värt resan.

Vidsel lider idag, som många småsamhällen, av affärsdöden. Centrum var tomt och övergivet, Hotell Renkronan var stängt.

Robotmonumentet i Vidsel 2014.
Foto: Håkan Wall.

Robotmonumentet i Vidsel 1971. Militärbussen är parkerad framför Hotell Renkronan.
Foto: Rolf Persson, vpl F 10.

Samma plats 1975.
Foto: Conny Karlsson, Telub.

Hotell Renkronan 1971. F 10 är klara för hemfärd, troligen är det befälens bagage som ska plockas upp.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Hotell Renkronan 2014. Tomt och öde.
Foto: Håkan Wall.

Skylten finns i alla fall kvar.
Foto: Håkan Wall.

Foto: Håkan Wall.

Runt torget är allt tomt och öde vid vårt besök 2014.
Foto: Håkan Wall.

Man kan hoppas att det ser annorlunda ut idag och att utvecklingen vänt.
Foto: Håkan Wall.

Det fanns i alla fall en öppen butik vid vårt besök, dessutom med ett passande namn.
Foto: Håkan Wall.

Stugorna i Bredsel 1975, här bodde ofta personal från Telub under skjutningarna.
Foto: Conny Karlsson, Telub.

Samma stugby i nutid, här bodde även vi under vår vistelse.
Foto: Håkan Wall.

Utsikt mot Storforsen 1975.
Foto: Conny Karlsson, Telub.  

Samma utsikt i nutid.
Foto: Håkan Wall

Punkt C ligger mitt i ingenstans. Från hitta.se.

Denna bild som finns på RFN Museum visar också läget men på ett lite skojigare sätt.
En anekdot om RFN som militären gärna berättar är att anläggningen är öppen året om, förutom under sommarsemestern och älgjakten.
Foto: Håkan Wall.

F 10 passerar grinden 1971. Det ska vara dåvarande platschef för skjutfältet som sköter bommen.
Foto: Göran Svensson F 10.

Vår guide Hans-Åke Carlsson öppnar bommen åt oss. 
Foto: Håkan Wall.

På dessa äldre bilder ser man att det inte fanns några hårdgjorda ytor på platsen utan det verkar vara ganska lerigt.
Foto: RFN.

F 10 på plats.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Här har just F 10 anlänt 1971, det är full aktivitet och vi ser mycket utrustning, robotlastbilar, robot, lavett och i framkant av bild står rbgc till höger. 
Foto: Göran Svensson, F 10. 

Samma plats i nutid men tagen i motsatt riktning. Den fyrkantiga plattan är mitt i bilden och den åttakantiga uppe till vänster.
Foto: Håkan Wall.

På denna bild som är tagen vid okänt tillfälle ser vi tydligt att plattorna är omgivna av grus och lera, ingen asfalt så långt ögat når.
Foto via Arboga Robotmuseum.

Samma plats i nutid.
Foto: Håkan Wall.

På denna bild från F 17 kontrollskjutning 1975 ser vi två robotar på lavett. Fotografen står på den fyrkantiga plattan. Notera att plattan är camouflagemålad.
Foto via Arboga Robotmuseum.

Denna bild är tagen i samma riktning. Man ser tydligt hur nära plattorna ligger varandra. Rester av camouflagemålning syns fortfarande.
Foto: Håkan Wall.

Basområdet på punkt C 1975. Skjutledningen satt i byggnaden till höger.
Foto: Benny Hellström F 17.


Samma plats i nutid.
Foto: Håkan Wall.

Idag är stora ytor asfalterade på platsen och övriga ytor är grusade så leran är ett minne blott. På satellitbilden, BILD 1 (bilder finns nedanför texten) ser man Punkt C från ovan, pilarna visar plattorna som användes vid kontrollskjutning av robot 68. Här byggde man två plattor som var identiska med de som förbanden var vana att använda. En var åttkantig och en fyrkantig, Den nedre pilen pekar på den åttkantiga och den övre på den fyrkantiga plattan. Anledningen till att man hade två plattor var att man alltid hade två robotar på lavett inför skott i fall den ena roboten föll ur av tekniska orsaker. På BILD 2 ser vi den åttkantiga plattan i förgrunden och den fyrkantiga i bakgrunden, den syns över den stora luckan, längst bort mot terrängen. På BILD 3 och 4 ser vi att sargen runt plattan kapats för att inte vara i vägen idag. Vi kan också notera att plattan i övrigt ser ut som vilken övningsplats eller fredgrupperingsplats som helst, förutom att det finns fler kabelgravar då mer utrustning och därmed fler kablar var anslutna till lavetten vid ett kontrollskott. Bild 5 och 6 visar närbild på detta. Bild 7 och 8 
är närbilder.

Bild 1.

Bild 2.
Foto: Håkan Wall.

Bild 3.
Foto Håkan Wall.

Denna bild från 1971 är tagen på samma ställe som Bild 3 ovan.
Foto: Göran Svensson, F 10. 

Bild 4.
Foto: Håkan Wall.

Bild 5.
Foto: Håkan Wall.

Bild 6.
Foto: Håkan Wall.

Bild 7.
Foto: Håkan Wall.

Bild 8.
Foto: Håkan Wall.

Nu fortsätter vi till den fyrkantiga plattan som syns på Bild 9, även här finns fler kabelgravar. En skillnad mot den förra plattan ser vi tydligt på BILD 10 och 11. Plattan är kamouflagemålad och durkplåten är grönmålad. BILD 12-14 visar detaljer.

Bild 9.
Foto: Håkan Wall.

Bild 10.
Foto: Håkan Wall.

Bild 11.
Foto: Håkan Wall.

Bild 12.
Foto: Håkan Wall.

Bild 13.
Foto: Håkan Wall.

Bild 14.
Foto: Håkan Wall

Vi har nu den fyrkantiga plattan till höger och den åttakantiga till vänster i bild. Till vänster om vagnen finns en betongmur, där bakom (eller bakom dåvarande träpalissad) stod rbgc placerad vid skjutningarna. 
Foto: Håkan Wall.

Rgbc placerad i skydd bakom träpallisaden vid
F 8 kontrollskjutning 1968.
Foto: RFN.

Samma plats i nutid.
Foto: Håkan Wall.

1971 togs denna bild från basområdet mot
Punkt C.
Foto: Göran Svensson, F 10.

2014 tog jag en bild i nästan samma position.
Foto: Håkan Wall.

Om ni har läst stycket om F 10 kontrollskjutning så minns ni säkert texten om de mållöpor man gjorde med 32 B Lansen då man testar olika målföljningssystem, radar, teodoliter och annat. På denna bild står jag med robotplattorna i ryggen, i riktning mot basområdet som ligger till vänster. 32:an kommer då rakt emot mig på låg höjd, när den passerat mig stiger den med 34°, precis som roboten och fortsätter i målbanan.
Foto: Håkan Wall.

Nu har jag snurrat 180° och ser målbanan framför mig där roboten drar iväg.
Foto: Håkan Wall. 

Denna bild är tagen i samma riktning 1975, dock något längre bakåt.
Foto: Kenneth Erlandsson, F 17.
Utmed målbanan fanns höghastighetskameror utplacerade som kunde ta upp mot 40.000 bilder
per sekund. Här är ett nutida kamerahus, hur de såg ut på robot 68-tiden har vi ingen kunskap om.
Kanske är det samma konstruktion fortfarande?
Foto: Håkan Wall.