Grupperingsområden, kompanier och FAR-signaler

Nedan följer en sammanställning av de tolv grupperingområdena, vilka kompanier de tillhörde samt kompaniernas FAR-signal.

Förstärkningsalternativen saknas i denna sammanställning då de ej färdigställes och därutöver endast tilldelades flottiljtillhörighet,

F 8 Barkarby 
F8C NÖ Uppland.             81.lvrbkomp.       Bävern.
F8D Ö Uppland.                83.lvrbkomp.       Storken.
F8E SÖ Uppland.              82.lvrbkomp.       Tjädern.
F8F Ö Södermanland.     84.lvrbkomp.       Finken.

F 10 Ängelholm
F10B Ö Skåne.                  102.lvrbkomp.     Kajan.
F10C S Skåne.                  101.lvrbkomp.     Ejdern.

F 12 Kalmar
F12A Ö Småland.              121.lvrbkomp.    Apan.
F12B SÖ Småland.           122.lvrbkomp.    Truten.

F 13 Norrköping
F13A SÖ Södermanland. 131.lvrbkomp.   Siken.
F13B NÖ Småland.           132.lvrbkomp.   Sparven.

F 17 Kallinge
F17A Blekninge.                 171.lvrbkomp.   Kräftan.
F17B NÖ Skåne.                172.lvrbkomp.   Ripan.