Bloodhound MK II i Singapore

Författat av Håkan Wall.

På denna sida kommer vi mycket kort beskriva Bloodhound MK II historia i Singapore. All information på denna sida är hämtad från internet, bl. a The Air Force Museum i Singapore, den sedvanliga granskningskontrollen som vi alltid gör är inte möjlig i detta fall, visserligen har vi ett brett kontaktnät men det stäcker sig inte till Singapore.

Historien börjar när RAF Far East Air Force baserar sin 65:e skvadronen i Singapore med 60 stycken robotar på en grupperingsplats som kallas RAF Seletar. Som belysningsradar användes Type 87 Scorpion.
1968 tillkännager Storbritannien att alla brittiska styrkor ska dras bort från Singapore.

I satsningen på ett eget luftförsvar förvärvas 1971 samtliga robotar och allt utrustning från RAF. Dessa placeras i nybildade 170 Bataljon Singapore Artillery. RAF Seletar kallas nu Missile Site Alpha, för att inte ha alla robotar på en enda plats byggs även Missile Site Bravo och Missile Site Charlie.

Den 1 september 1974 sker den formella invigningen av systemet som är i drift till 1 april 1990. Därefter säljs systemet till Burma.

Samtliga bilder i detta stycke kommer från Singapore Air Force Museums hemsida.

På denna något suddiga bild från invigningen 1974 kan man se läktare för besökarna samt en robot som transporteras med ett laddningsfordon.

Robotar på okänd grupperingsplats.

Okänd grupperingsplats.

Bild från nedläggningscermonin den 1 april 1990.