Försäljning

I och med att systemet avvecklades blev allt material surplus-klassat, med undantag för några brr, dessa såldes dock senare som PS-44.

Försäljning av robotar till genom FFV
Försäljning av 30 robotar till Schweiz sker 1977, de robotar som valdes ut för försäljning var de i sämst skick. Lars Dahlqvist från Telub berättar att han fick i uppdrag att tillsammans med schweizarna inspektera ett antal robotar, inspektionen skedde direkt på flottiljerna. Det man främst tittade på var korrosion på spanten vilket var ett sedan tidigare upptäckt problem. Sedan fick schweizarna välja ut de bästa av de sämsta. De utvalda robotarna transporteras till Telub för demontering av några kretskort som var specifika för Sverige.
Rolf Nordström, som vid tiden tjänstgjorde på FMV, berättar att i ett samarbete mellan FMV och FOA hade en modifiering utvecklats där robotarna blev mindre störkänsliga för s.k. avhakare. Modifieringen gjordes av CVA. Engelsmännen inte vill ha denna modifiering när de köpte robotar av oss pga. att då stämde inte deras manualer och de skulle också ha robotar med olika programvara, antagligen hade Schweiz samma åsikt. 
Leverans skedde med tåg, från Schweiz kommer ett specialtåg till Växjö, transportvagnarna hade en container på flaket, dessa container lyftes av och transporterades till Risinge. Det fick plats tre robotar i varje container. Nils-Olov Karlberg (Telub) berättar att första och sista vagn var en tom godsvagn som skulle tjänstgöra som ”krockkudde”. Med största sannolikhet skedde transporten med explosivdelar på plats. Några dokument om denna försäljning har vi inte hittat.

Projekt A 86,kontrakt A52A/233.
I fortsättningen skötte Telub samtliga försäljningar. Det första uppdraget döptes till projekt A 86, siffran 86 kommer av att 68:orna går omvänd väg, alltså tillbaka till England.
1977-08-31 och 1977-09-01 besöker representanter för MOD tillsammans med den brittiska militärattachén Telub, F 12 samt  F 17 för att bilda sig en uppfattning om materialens tekniska status. MOD har visat intresse att återköpa 64 robotar och 41 lavetter. Dessutom erbjuds åtskilliga reservdelar (Ue =utbytesenhet) för robot och lavett och dessa reservdelar specificerades på hela 168 A4-sidor! Från svensk sida medverkar personal från FMV, FFV-exportavdelning, Telub, F 12 och F 17.

1978-02-10 är representanter från Telub och FFV i London och träffar en grupp från MOD. Där fastställs antal robotar till 66 och lavetter till 43. Priset sätts till ca 180.000 SEK per robot inklusive reservdelar (”a good lot of spares” som det yttrycks på engelska), det framgår att samtliga robotor är modiferade till ”15 mod standards” som engelsmännen verkar mycket nöjda med. Lavettens pris framgår inte. Leverans av robotar planeras att ske i april, juni och september 1978 med 22 stycken per tillfälle. Det framgår att det endast fanns 22 packningslådor till startraketerna och 15 till stridsdelarna, pga. av detta skulle de tomma lådorna tillbaka till Sverige ända tills alla delar var levererade. På bilder framgår dock att robotar lastades med startraketer monterade så det kanske blev lösningen när lådorna var slut. RAF hämtar samtliga robotar med Herculesplan på respektive svensk flottilj, troligen transporterades även startraketer och stridsdelar på detta sätt. Övrig material transporterades med största sannolikhet med båt. Ett villkor från MOD var att endast svenska eller engelska transportörer godkänns. De kräver också att loggböckerna översätts från svenska till engelska.

Lars Dahlqvist var en av de personer från Telub som arbetade med att göra robotarna klara för leverans. Denna gång gjordes arbetet direkt på berörd flottilj och de engelska Herculesplanen anlände tidig lördagsmorgon, de fick inte störa den ordinarie flygverksamheten utan var hänvisade till helgen. Lars minns att den första fråga de fick av den engelska lastningspersonalen var: ”var kan vi lasta av ölen?”. De hade nämligen med sig flera pallar med öl som skulle förtäras lördag kväll/natt på hotellet. Lars beskriver det som rena sjöslagen. Det ska påpekas att den flygande personalen inte medverkade på dessa tillställningar.
Sommaren 1979 levereras de sista utbytesenheterna, troligtvis till lavetten, och priset för dessa är satt till 1.040.000 SEK.

Informationsbrev till Telub inför engelsmännens besök.
Källa: Arboga Robotmuseum.

Informationsbrev till Telub inför engelsmännens besök.
Källa: Arboga Robotmuseum.

RAF upprättade en luftbro där Herculesplan flög i skytteltrafik för att få över allt material till England. Här lastas en robot i Kalmar.
Foto: Boris Erixon, F 12.

RAF upprättade en luftbro där Herculesplan flög i skytteltrafik för att få över allt material till England. Här lastas en robot i Kalmar.
Foto: Boris Erixon, F 12.

Projekt  A88, kontrakt A56B/1717.
Ferranti LTD köper 130 unika utbytesenheter, vissa var i flera exemplar så totalt blev det ca 300 enheter. Dessa var huvudsakligen till brr men några ex. till rbgc fanns också med. Priset var 30.000 GBP, "fritt Felixstone". Beställningen är daterat 1980-03-10.
 
Projekt A 87, kontrakt A56B/2046.
1980 visar Ferranti Ltd intresse av att köpa lyftok för PE-44 radarantenn. Lyftoket var en svensk lösning som engelsmännen var imponerade av. Offererat pris är 1.300 GBP för 1 enhet, 2.900 GBP för 3 enheter. Man kommer överens om att ett exemplar ska skickas över till England för funktionstest. Efter test väljer Ferranti att behålla testexemplaret samt köpa 3 till, alltså totalt 4. Beställningen är daterad 1981-11-06, det slutgiltiga priset sätts till 687,50 GBP styck och leverans ska ske 1982-01-15.
 
Projekt A 89, kontrakt A56B/2093,
Förhandlingar mellan MOD och Telub fördes i Växjö 1981-06-08 till 1981-06-10. Kontraktet avser 3 st brr
PE-44, med serienummer 501, 502 och 505.
Priset är 56.000 GBP och leveransvillkor ”fritt Göteborg”, leverans ska ske innan 31/12 1981.
I en skrivelse 1982-03-25 från FMV till Telub framgår att bruttosumman blev 621.700 svenska kronor. Telubs försäljningsomkostnader uppgår till 178.000kr. Halva bruttobeloppet tillfaller FMV och den andra halva Telub, de får dock stå för sina egna omkostnader så Telubs vinst på denna affär blir 132.850kr.

Transport av brr mot avskeppningshamn i Göteborg. Tidpunkt för denna transport okänd, kan vara 1981 eller 1983.
Foto: Arboga Robotmuseum.

Avlastning i hamnen.
Foto: Arboga Robotmuseum.

Projekt A 90, kontrakt A56B/2315.
Via telex 1982-09-02 efterfrågar MOD surplusmaterial. Telub offererar 1982-09-16 material i tre olika paketeringar. 1982-12-23 svarar MOD att de vill köpa följande;

6 st digitala synkroniserade avkodare (kretskort i rbgc), 6 st PS-44 (serienummer 507-512), delar till dessa samt testutrustning, reservdelar till rackarna i rbgc och PS-44 (detta omfattar ca 550 olika enheter, totalt 2.500 objekt), 55 oscillatorer och 40 effektförstärkare till klystoner samt reservdelar till rbgc och PS-44, detta omfattar ca 3.000 olika delar, totalt 15.000 objekt.
Allt ska levereras ”fritt Felixstone” och priset är 448.000 GBP. Leverans av PS-44 ska ske i januari 1983 och resterande i mars samma år.

På detta förslag på kontrakt ser man att MOD har strukit LCP (rbgc), man kan också konstatera att reservdelar och övrig utrustning inbringade mer pengar än de sex kompletta brr-stationerna.
Källa: Telub via Nils-Olov Karlberg.

Kontrakt DM 42573
Slutligen köper Ferranti Ltd 1987 testutrustning för PS-44, detta omfattar 34 enheter. Pris är satt till
2.500 GBP, och därmed är samtliga försäljningsbara enheter, reservdelar m m sålda.