Mellan åren 1951 och 1959 hade 81.rrto krigsgrupperingsplats i Riala (R81 Riala). I Riala fanns minst en ”Betongkam PJ-21” vars användningsområde var den samma som på fredsgrupperingsplatsen vid F 8. Krigsgrupperingsplasten i Riala byggdes tidigt ut med ett fortifierat värn för indikatorvagn, för att efter 1956 byggas ut med fortifierade värn även för radardelarna samt kragg.

Källa: Kalla krigets luftförsvar. Bernt Törnell/Alf Kling.
 

Panorama. Värn för kragg.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.
 

Panorama, Värn för kragg.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.
 

Panorama, Värn för kragg.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.

Översiktsskiss R81 Riala.
Foto: Lars A. Hansson/ bunkertors.se genom FortV arkiv.
 

Värn D, innehöll indikatorvagn.
Foto: Magnus Sjöblom.

Mastfundament lv-torn (typ X eller XI). Troligen byggt senare efter PJ-21 avveckling
Foto: Magnus Sjöblom.

Skyddsvärn mellan PS-14 och PH-13. 
Magnus Sjöblom.
 

Kopplingsskåp, värn A2.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.

Möjlig nödutgång, värn D.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.

Manskapsbarack.
Foto: Okänd.

Konstruktionsritning för sändarvärn.
Foto: Lars A. Hansson/ bunkertours.se genom FortV arkiv.

Värn A1, plats för PS-14.
Foto: Magnus Sjöblom.

Mastfundament lv-torn (typ X eller XI). Troligen byggt senare efter PJ-21 avveckling
Foto: Magnus Sjöblom.

Ventilation, värn A2.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.
 

Elcentral, värn för kragg.
Fotografen önskar vara anonym.

Ventilation, värn A1.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.

Värn för kragg.
Foto: Magnus Sjöblom.


 

Värn A2, plats för PH-13.
Foto: Magnus Sjöblom.

Plintar, sannolikt plats för mindre byggnad.
Foto: Magnus Sjöblom.
 

Kopplingsskåp, värn A1.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.
 

Närbild, elcentral.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.

Fäste för LS-torn.
Foro: Fotografen önskar vara anonym.