F 22 organiserades från den 25 september 1961 på F 8 barkarby som svar på en begäran om flygunderstöd till FN-operationerna i inbördeskriget i Kongo. Inledningsvis bestod den av fyrtiotvå man och fem jaktflygplan. Klockan 15:30 den 28 september, efter en inspektion av C FV, lyfte fem J 29B under ledning av Öv Sven Lampell från F 8 för att ca 45 minuter senare landa på F 10. Under förmiddagen den 29 september utfördes ett flygpass för att kontrollera flygplanens samtliga funktioner. Tidigt på morgonen den 30 sepetember, dvs endast fem dagar efter att flottiljen organiserats, lyfte de fem flygplanen för att påbörja sin 12.000km långa flygning till flygplatsen N'Djili i Leopoldville dit man anlände den 4 oktober efter stopp i bland annat Brindisi, Kairo, Harar Mede och Entebbe.

Mellan den 8 oktober och 6 december 1961 var F 22 baserat i Luluabourg i Kasaiprovinsen och därefter, fram till flottiljens upplösning, på Kaminabasen i provinsen Kantanga.
 

Fem J 29B märkta med F 22 och UN står på 2.div platta på F 8.
Foto: SFF
 

F 22's uppgifter bestod av luftstrid, attack mot katangesiska flygfält samt samverkan med egna markstridskrafter. Den 6 december 1961 genomfördes de första attackuppdragen mot flygbaserna Kolwezi och Jadotville och fram till december 1962 var F 22 i strid. Det katangesiska flygvapnet slogs ut nästan helt och hållet på ett par dagar. Man understödde samtidigt även markstyrkorna i Elisabethville och mellan datumen 6 december och 16 december förstördes ett stort antal fientliga flygplan, lokomotiv, förråd och andra militära byggnader helt utan egna förluster.
 
Under oktober 1962 förstärktes F 22 på FN's begäran av två stycken S 29C avsedda för spaningsuppdrag samt i december med ytterligare fyra J 29B. Det totala antalet svenska flygplan i Kongo var nu elva.
 

Delar av F 22 uppställda på plattan på Kaminabasen mars 1963. De fem flygplanen längst ned i högra raden är de svenska J 29B.
Foto: Okänd.

På julafton -62 attackerade det reorganiserade katangesiska flygvapnet FN och F 22 sattet omedelbart in för att avbryta attacken. Motattacker sattes in 29 och 30 december mot flygbaser i Kolwezi och på ett flertal andra flygbaser i katangaprovnisen vilket ledde till att det katangesiska flygvapnet slutligen besegrades. Efter detta kunde FN's markstridskrafter framgångsrikt genomföra sina anfallsoperationer mot Katanga.

Efter januari -63 sattes inte F 22 i offensiva uppdrag. Den 20 april -63 återvände fyra flygplan, två stycken J 29B och två stycken S 29C, under befäl av Öv Disck Stenberg till Sverige medan övriga flygplan förstördes den 9 september samma år strax före flottiljens upplösning. FN-ledningen var i efterhand mycket mycket nöjd med F 22's insatser och det de presterat under de nästan tre år som flottiljen var operativ.
 

J 29B lågsniffar över Kaminabasen 1962.
Foto: Okänd.

Under de år som FN-verksamheten varade i Kongo hade Flygvapnet bidragit med 32 aktiva officerare, 93 underofficerare (inkl. fältflygare) och 114 flygtekniker. Dessutom hade ett 70-tal av reservpersonalen tjänstgjort, liksom 220 värnpliktiga av olika grader och yrkesgrenar. När insatsen var som störst, vid årsskiftet 62/63, fanns 9 officerare, 30 underofficerare och 30 flygtekniker i FN-tjänst.
 

Flyg och markstridskrafter i samverkan.
Foto: Okänd.
 

Flygfoto över Kaminabasen där F 22 var baserade mellan åren 1961 och 1963.

Källor: "Vingar över Stockholm" Sune Blomqvist, "Kungl. Svea Flygflottilj, F 8 1938-1974" C F8/F 8 KF, "Svenska flygvapnets förband och skolor under 1900-talet" Christian Braunstein, F 22 hemsida.