F 8's gamla trafikledartorn, eller kommandcentral som det kallades då, stod enligt uppgift klar den 1 augusti 1939. Tornet innehöll en Fastmarkradio, Fmr 1b, och denna radio krävde två separata byggnader, en för mottgaren och en för sändaren. I tornet låg mottagarstationen. Sändarstationen, By 5, låg cirka två kilometer bort, ungefär där IKEA-parkeringen finns idag, detta för att de inte skulle störa ut varandra. Från tornet leddes flygplanens rörelser kring fältet.

Tornets konstruktion var av standardtyp och återfanns på ett flertal flottljer, bland annat på F 1, F 4 och F 5.

Trafikledartornet. Årtal okänt.
Foto: F 8 Arkiv

Trafikledartornet.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

Trafikledartornet, interiör.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

Tornet var i drift ända fram till det nya tornet byggdes och togs i drift. Någon gång under 50-talets andra hälft revs byggnaden, gissningsvis mellan åren -55 och -58. På ett flygfoto taget vår/sommar -58 är tornet rivet. 
 

Trafikledartornets placering strax vänster om Hangar 1. Fotografiet är daterat till 1940. Vid denna tid användes det stora fältet i bilderns förgund som start- och landningsfält. Till höger i bild syns även Hangar 2 och 3. Strax ovanför Hangar 2 syns kanslihuset uppe på kullen. Uppe till höger syns bland annat flygverkstaden samt gamla vakten.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv.
 

Ritning över det gamla tornet.
Foto: FHT.
 

Ritning över radiorummet i pejl- och radiocentralen.
Foto: FHT.
 

By 5, Sändarstation. Strax ovanför till vänster syns masterna. I bildens nedre högra hörn syns By 177 som var ett fordonsgarage.
Foto: Lantmäteriet.
 

Ritning, sändarstation.
Foto: FHT.
 

Sändarstation. Detta är dock inte F 8's sändarstation utan en liknande byggnad.
Foto: via Alf Kling.