Inför uppförandet av F 8 Barkarby diskuterades det hur flottiljen skulle se ut, dvs hur byggnaderna skulle ligga i förhållande till varandra. Originalplanen som ritades upp var av "regementsmodell", dvs att flottiljens byggnader skulle byggas ungefär som de gjorts på våra arméregementen runt om i landet. Byggnaderna skulle i stort centreras kring en exercisgård. De enda byggnaderna som skulle ligga på något längre avstånd var hangarerna som skulle byggas på rad utmed Enköpingsvägen.

Dessa planer var tämligen långt gångna innan de förkastades och en ny byggnationsplan tog form. Den var utformad enligt det nya begreppet "flygskydd" och innebar i stort att byggnader måste ligga med minst 100 meters mellanrum och till utformandet vara av samma utseende som vanliga bostadshus. Detta för att försvåra identifikation från luften samt att det vid bombanfall skulle vara betydligt svårare att orsaka svåra och bestående skador på ett flertal byggnader med så att säga, en och samma bomb.

Dock visade det sig att den skogiga bergsterrängen, framför allt kring det som senare skulle bli kanslihöjden, gjorde framdragning av vatten-, avlopp och värmeledningar betydligt mer kostsam än planerat och vissa avsteg från avståndsbestämmelserna gjordes därmed.       

Byggnaderna och hangarerna var från början grönmålade, även detta för att försvåra upptäckt från luften. Under slutet av 50-talet påbörjades ommålning av samtliga fasader till den kulör vi kan se på flottiljbyggnaderna idag. Detta måleriarbete pågick under ett par år då det var knappa anslag för denna typ av "upprustning". Kanslihuset var under en tid målat i flerfärgskamoflage. En ljus färg och en mörk, troligtvis grönt och ljusbrunt.      

Originalplan för F 8 enligt "regementsmodell".

Foto: F 8 Kamratförening.
 

By 7. Vakt och arrestbyggnad. Byggår 38/39. Ombyggd -43 då bla tornet tillkom.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 22. Divisionskasern.
Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 32. Reservbarack.
Byggår 41/42.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 52. Furirförläggning.
Byggår 43/44.
Foto: Fredrik Lagrlöf

By 63. Mäss, bibliotek och förråd. Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 81. Hangar 1.
Byggår 38/39
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 85. Hangar 5. Byggår -55.
Foto: Fredrik Lagerlöf

By 116. Flyg- och vapenförråd.
Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun

By 126. Ammunitions- och sprängämnesförråd. Byggår -63 Foto: Fredrik Lagerlöf

By 221. Personalbostäder. Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 1. Kanslihus och officersmäss. Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv
 

By 16. Sjukstuga, intenturförråd och reservförläggning.
Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 23. Divisionskasern. Byggår 38/39. Denna byggnad är riven.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 37. Expeditionsbyggnad. Byggår 42/43.
Foto: Fredrik Lagerlöf

By 56. Kadettförläggning. Byggår 41/42.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 65. Mäss, förråd och VC.
Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 82. Hangar 2.
Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 111. Flygverkstad.
Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun

By 118. Laddningsbyggnad. Byggår -62.
Foto: Fredrik Lagerlöf

By 140. Motorgarage. Byggår okänt.
Foto: Järfälla kommun

By 222. Personalbostäder. Byggår 45/46.
Foto: Järfälla kommun

By 4 (?). Trafikledartorn m/ä.
Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 21. Divisionskasern.
Byggår 38/39.
Foto: Fredrik Lagerlöf
 

By 24. Divisionskasern.
Byggår 44/45.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv
 

By 51. Furirförläggning.
Byggår 43/44.
Foto: Fredrik Lagerlöf

By 62. Underofficersmäss samt bostäder. Byggår 42/43.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 77. Garage- och motorverkstad. Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun

By 83. Hangar 3.
Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv
 

By 113. Motorprovbyggnad.
Byggår: 42/43.
Foto: Järfälla kommun

By 125. Ammunitions- och sprängämnesförråd. Byggår -63 Foto: Fredrik Lagerlöf

By 201. Värmecentral. Byggår 38/39.
Foto: Järfälla kommun

By 226. Bostäder för ogifta officerare. Byggår 39/39.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv