Höjdmätningsradarn PH-13/R var med undantag för antennen nästan identisk med spaningsradarn PS-141/R. Höjdmätaren var försedd med en på kabinen placerad sex meter hög nickande antenn. Med hjälp av en motor placerad på kabinens tak gjorde antennen vertikalt nickande rörelser. Under transport var antennen upphängd utmed kabinens långsida.       

PH-13 med IK.
Foto: FHT.