F 8 Barkarby lades ned den 28 juni 1974. Nedläggningsceremonin förättades av C FV Dick Stenberg och hölls på fältet framför kanslihuset. I slutet av ceremonin troppades F 8's fana och lämnades över av C F8 Öv. Stig Bruse till C F1 Öv. Tore Persson. F 1 hade, fram till och med dess nedläggning, att ansvara för F 8's traditioner. I samband med ceremonins slut avtäcktes även F 8's minnessten som stod placerad vid trappan till kanslihuset. Minnesstenen avtäcktes av Fru Gärdin, maka till F 8's första flottiljchef Öv. Georg Gärdin.

Efter nedläggningen vidtog Krigsbasverksamhet på gamla F 8. Mellan åren 1974 och 1981 ansvarade F 1 Hässlö för fältet, och i och med F 1's nedläggning övertogs ansvaret av F 16 Uppsala ända fram till krigsbasens nedläggning 1994.

Följande förband har haft krigsbasverksamhet på Barkarbybasen; F 1, O-bas jakt mellan -74 och -81 (1 division). F 11, T-bas spaning mellan -74 tom och -80 (1 division). Denna verksamhet upphörde i och med F 11's nedläggning, ingen ny spaningsdivision tillfördes. F 16, O-bas jakt mellan -81 och -94 (1 division).
 

En JA 37 från F 16 landar på krigsbasen 1994.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv.

Mellan åren 1974 och 1983 fanns en Baspluton placerad på krigsbasen och den bestod i sin helhet av stamanställd personal. Den 1 januari 1984 omorganiserades basplutonen till bastropp och innehöll fortsättningsvis, fram till krigsbasens nedläggning 1994, fyra stamanställda och fyra värnpliktiga flygsoldater, två värnpliktiga ur varje årskull. Bastroppen var ett stående förband som bemannade krigsbasen året om. Detta för att flygplan snabbt skulle kunna spridas ut på krigsbaserna om en mobilisering blev aktuell utan att man skulle behöva vänta på att markpersonalen på basen skulle hinna mobiliseras. Troppens uppgift var att ta emot och betjäna landande flygplan samt att hålla basen i krigsdugligt skick, en uppgift som innefattade tillsyn och underhåll av på basen placerad mobmateriel och anläggningar, samt sommar och vinterunderhåll av flygfältsområdet. Barkarbybasen var exklusiv genom det utbyggda fortifikatoriska skyddet för säker förvaring av materiel och utrustningar. Chefen för bastroppen fungerade som tillfällig trafikledare för flygplan som skulle landa på basen. Bastroppens värnpliktiga bemannade också basens räddningsfordon som skulle finnas i beredskap vid militär flygverksamhet.

Bastroppen var förlagd till Hangar 4 samt By 97. I Hangar 4 förvarade man bla det fältarbetsmaterial som man behövde för den dagliga krigsbasverksamheten, men man hade även tillgång till expeditionsdelen där kontorsutrymmen och lektionssalar fanns att tillgå. 

Krigsbasen lades ner den 30 juni 1994. Ceremonin hölls utanför By 97 inför cirka 250 speciellt inbjudan gäster. Även denna gång var det General Dick Stenberg som höll minnestalet, men dock inte i egenskap av C FV eftersom han vid denna tid var pensionerad. Mot slutet av ceremonin avtäcktes F 8's minnesten för andra gången då krigsbasverksamheten nu tillkommit på inskriptionstavlan. Minnesstenen hade 1988 flyttats från kanslihuset till By 97. År 2001 var det dags för flytt igen då minnestenen åter flyttades tillbaka till kanslihuset där den står kvar än idag. Nedläggningsceremonin avslutades med en överflygning av en 4-grupp JA 37 ur F 16.
 

Ett flertal J 35F2 från F 1 på krigsbasen under Milövningen Sesam 2 försommaren 1982. Till höger i bild syns hangar 1. Det "vita tornet" till vänster är den gamla stenkrossen.
Foto: Roger Tammelander.
 

Två J 35F2 från F 1 står klara på Helgeplatserna. Observera klargöringsutrustningen. I bakgrunden syns hangar 1. Upp till höger i bild syns ett flertal byggnader. Det vita huset med rött tak är By 8, där låg brandstationen, men den fungerade även som beredskapsbyggnad. Den låga längan till höger om By 8 är 77 som innehöll garage och bilverkstad. Precis till vänster om brandstationen, på bilden delvis skymt av träd, ligger By 11 mer känd flygverkstaden. 
Foto: Roger Tammelander.
 

En J 35F2 från F 1 taxar ner mot banände 06. I bakgrunden syns hangar 3. Till vänster om den gula byggboden står By 105 vilket var ett ammunitionsförråd.
Foto: Roger Tammelander.
 

En rote J 35F2 från F 1 startar från bana 06. I bakgrunden syns hangar 2 och till vänster om den, kanslihuset.
Foto: Roger Tammelander.
 

En SK 60 från F 5 har landat och rullar ner mot banände 06. I bakgrunden syns del av radarhöjden, och framför den, en del av bana 03-21. Notera J 35:an på taxibanan uppe i bildens högra hörn.
Foto: Roger Tammelander.
 

En SF 37 från F 13 startar från bana 24.Till höger i bild syns TLF-vagnen. Till vänster om SH 37:an, en liten bit in i skogen syns en radiopejl (FMRP-8). Notera även värnkanonen under pejlen. Lägst till vänster syns fordon stående på bergsplattan.
Foto: Roger Tammelander.
 

En SF 37 från F 13 i luften. På bergsplattan står två J 35 samt tre SK 60. Bildens lilla delikatess är den Rb 365 som står till höger om By 97.
Foto: Roger Tammelander.
 

En SF 37 från F 13 fångad mot blå-vit himmel.
Foto: Roger Tammelander.