Redan i slutet på 40-talet började planeringen inför byggandet av ett nytt trafikledartorn. I och med att man anlade bana 06-24 så fanns det ett ökat behov för ett nytt flygledartorn. Man konstaterade att man från det dåvarande tornets placering (ca 100 meter SO om hangar 81) inte hade tillräckligt bra översyn över fältet, dels på grund av att bana 06-24 till viss del skymdes av skog och berg, men också på grund att man inte ansåg att tornet låg tillräckligt högt beläget för att ge en tillfredställande översikt med hänsyn till de nya förutsättningarna.

Platsen som valdes var ovanpå den bergsknalle som fanns belägen cirka femhundrafemtio meter sydväst om hangar 83. Ritningen till tornet är daterad till -51, och enligt uppgift påbörjades bygget redan samma år. Tornet stod klart för slutbesiktning under -52 och invigdes antingen samma år eller tidigt -53. Förutom trafikledning huserade tornet även väderavdelningen samt signalavdelningen.
 

Foto: Järfälla kommun bildarkiv.
Denna bild publiceras med tillstånd av Försvarsmakten.

Trafikledning:

Trafikledaren (TL) hade ansvaret för samtliga start och landningar på fältet. Före start informerades varje förare om väderförutsättningarna baserat på meteorologernas uppgifter och man anvisade startbana. Varje flygplan noterades även på ett speciellt plottningsbord. När flygplanet återvände gavs info om landningsbana och efter landning togs det bort från bordet. Ansvarig TL hade således full koll på alla flygplan i luften. Tack vare bra och välutbildade trafikledare så förhindrades olyckor, exempelvis kollisioner mellan flygplan i samband med start, landning och taxning.

Trafikledarbiträdets (TLBI) uppgift var bland annat att ta emot färdplanen, militär eller civil, på såväl utgående som ankommande flygföretag, man vidarebefordrade alernativt tog emot färdplanen till/från FÖMOT (förhandmeddelandemottagningen) på O5, samt till Svea Kontroll på Arlanda.
 

Foto: Järfälla kommun bildarkiv.
Denna bild publiceras med tillstånd av Försvarsmakten.

Väderavdelningen:

Väderavdelningen ansvarade för flottiljens meterologiska mätningar och prognoser. Väderavdelningen hade ständigt kontakt med tornet, minst en gång i timmen i form av meddelanden om det vid F 8 samt närområde aktuella väderläget. Meddelandena, sk QAM-rapporter, kom via rörpost med uppgifter om lufttryck, temperatur, vindstyrka och vindriktning.

Väderavdelningen som bestod av meterologer och väderbiträden och hade sina lokaler nere i byggnaden. Man hade även tillgång till en väderstation som biträdena avläste kontinuerligt.
 

I bildens bakgrund synd väderstationen. Den låg belägen uppe på berget bakom bergsplattan och cirka 200 meter öster om tornet.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.

Signalavdelningen:
Mer information kommer inom kort.