Spaningstradar PS-14/R hade en roterande appratkabin som innehöll all den kraft- och elektronikutrustning som behövdes för radarns drift. Radarantennen, som var åtta meter lång, var under drift monterad på kabinens tak. Under transport var antennen nedfälld och placerad längsmed kabinens högra långsida. Kabin med antenn och radarutrustning bars upp av en lavett, vilken bestod av en kradtig ramkonstruktion som vilade på fyra hydrauliska domkraftsben. Domkraftsbenen manövrerades med hydrauliskt med en pump. Varje ben var individuellt inställbart så att ramen kunde ställas in även på ojämn mark.
 

PS-14/R.
Foto: FHT.
 

PS-14/R lastad på fordon.
Foto: FHT.