Det finns relativt lite uppgifter att tillgå angående Hästskoberget. Bergrummet anlades någon gång mellan -40 och -45, troligivis 43/44 eftersom det pågick en hel del mark- och byggnadsarbeten i detta område vid denna tid. Namnet "Hästskoberget" kommer ifrån bergrummets utseende, det är helt enkelt utformat som en hästsko med två inslag i berget.

Det är heller inte känt vad bergrummet använts till, men troligtvis har det varit någon form av förråd. Men tanke på Hästskobergets läge så är bla ammunitionsförråd ett troligt användningsområde.   

Hästskoberget plomberades och övertäcktes 2005.

På bilden syns Hästskobergets norra inslag. Det södra är skymt av mannen på bilden.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

Hästskobergets södra inslag. Det norra är delvis skymt av vegetation.
Foto: Göran Nilsson

Lamparmatur vid det södra inslaget.
Foto Göran Nilsson

Flygfoto daterat 9 april 1945. Pilen markerar Hästskobergets postition.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

Hästskobergets södra inslag.
Foto: Göran Nilsson

 

Närbild av det södra inslaget.
Foto: Göran Nilsson

Foto taget 1997. Hästskobergets båda inslag syns tydligt.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

Närbild av det norra inslaget.
Foto: Göran Nilsson

 

Så här ser Hästskoberget ut idag. Fotot är taget 28 april 2013.
Foto: Fredrik Lagerlöf