F 8 Musikkår var förlagd till flottiiljen mellan åren 1943 och 1961, men mellan åren 1957 och 1961 gick den under namnet Flygvapnets musikkår i Stockholm. Musikkåren var mycket populär, inte bara på flottiljen, utan även i kommunen och runt om i Sverige. Man spelade bland annat regelbundet på Berns salonger och på Gröna Lund. Musikkåren åkte ibland även iväg på längre resor och spelade på dans- och orkestertillställningar i bland annat  Tylösand, Ystad, Göteborg och Berlin. Man spelade även vid utländska statsbesök och under ett flertal kungamiddagar på slottet.
 

F 8 Musikkår vid högvakten ca 1960.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv.

Mellan åren 1943 och 1958 leddes musikkåren av Bertil Wiklander. Han utnämnes redan 1942 till flygvapnets förste musikdirektör och var då av löjtnants grad. Wiklander befordrades till kapten 1948. 1958 lämnade Wiklander kåren i och med att han utnämndes till musikinspektör för militärmusiken och blev i och med detta befordrad till major.

1951 komponerade Wiklander  marschen "åttonde flygflottiljen". Huruvida denna var tänkt att var F 8's officiella marsch råder det delade meningar om. Den antogs dock 2006 av  F 8 Kamratförening som deras officiella marsch.
 

Delar av F 8 Musikkår spelar på Gröna Lund. Längst till vänster sitter Bertil Wiklander.
Foto: Källa saknas.
 

F 8 Musikkår 1945.
Foto: Musikrulla över Arméns, Marinens och Flygvapnets Musikpersonal 1945.
 

Musikkåren 1958.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv. 
 

Musikkåren övar på plattan. I bildens övre högra del syns B 3 "Blondie".
Foto: Järfälla kommun bildarkiv.
 

F 8 Musikkår 1945.
Foto: Musikrulla över Arméns, Marinens och Flygvapnets Musikpersonal 1945.
 

Musikkåren hade troligtvis sin övningslokal i By 37 som låg belägen strax bredvid Norrviksvägen. Framför och till vänster om byggnaden fanns tidigare stora platta gräsytor där man kunde öva.
Foto: Bing Maps.
 

By 37 fotograferad hösten 2012. Vid återbesök på platsen i december 2013 var byggnaden riven.
Foto: Fredrik Lagerlöf.