På denna sida har jag valt att lägga byggnader vars byggår och användningsområde är osäkert eller okänt. Information rörandes dessa byggnader tas tacksamt emot. Mailadress: webmaster@sveaflygflottilj.se

By 104. Användes eventuellt som ammuntionsförråd. Byggår 40-tal?
Foto Järfälla kommun bildarkiv

By 107. Användningsområde och byggår okänt. Troligtvis förråd.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv

By 162. Ladvärn. Placering okänt.
Foto: Järfälla kommun
 

By 142. Användningsområde, byggår samt läge okänt.

By 105. Användes eventuellt som ammunitionsförråd. Byggår 40-tal?
Foto: Järfälla kommun

By 129. Användningsområde och byggår okänt.
Foto: Järfälla kommun
 

By ? Användningsområde och byggår okänt. Troligtvis förråd. Delvis fortifierat.
Foto: Fredrik Lagerlöf

By 106. Användes eventuellt som ammunitionsförråd. Byggår 40-tal?
Foto: Järfälla kommun

By 135. Användningsområde och byggår okänt.
Foto: Järfälla kommun
 

By ? Användningsområde och byggår okänt. Troligtvis ammunitionsförråd.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv