TP 85 Caravelle togs i tjänst för att främst ersätta Tp 52 Canberra som Försvarets radioanstalts signalspaningsflygplan. Två flygplan inköptes under 1971 in från SAS för sammanlagt 8,8 miljoner kronor, inklusive reservdelar. Det ena fick flygvapennummer 85172, och det andra 85210. Båda flygplanen baserades efter omfattande modifieringsarbeten inledningsvis på F 8 Barkarby, men blev sedermera ombaserade till F 3 Malmslätt. Ena flygplanet, 85210, kunde relativt lätt byggas om för ren persontransport, vilket utnyttjades under hela dess tjänstgöringstid. Sista flygningen med 85172 skedde i september 1998. Sista militära flygning med 85210 gick till Arlanda i januari 1999.

TP 85 ingick i det svenska flygvapnet mellan åren 1972 och 1998.
 

TP 85 Caravelle ur F 8 landar en kall vinterdag på flygplats någonstans i Sverige. Notera den utfällda bromsskärmen.
Foto: Med tillstånd ut Lars E. Lundin Collection.