Den 7 maj 1949 levererades två stycken C-47DL, den militära versionen av den civila DC-3, till flygvapnet. De fick den militära beteckningen Tp 79 och hade flygvapennummer 79001 och 79002. De baserades på F 8 men saknade tvärtemot gällande reglemente både fenkod och flottiljsiffra. De båda flygplanen byggdes under vintern och våren 1950 om vid CVV i Västerås och där utrustas med avancerad elektronisk utrustning, för att därefter användas för signalspaning organiserad av Försvarets Radioanstalts. 79001 och 79002 fick i operativ tjänst smeknamnen Hugin och Munin.

Denna flygplanstyp är kanske den av de olika militära spaningsflygplanen som är mest känd för allmänheten och  detta på grund av att 79001 den 13 juni 1952 sköts ned av Sovjetiskt jaktflyg. En händelse som sedemera kom att kallas för "Catalinaaffären".
 

Detta är den enda kända bilden där 79001 och 79002 syns tillsammans. Bilden togs 1951 på F 8 av vpl Herman Allwin. Det egentliga fotomotivet är förmodligen S 31:an i bildens förgrund, men den har kommit i skymundan med tanke på vad som finns i bildens bakgrund. Mellan de två Tp 79:a står en B 3.
Foto: Herman Allwin.
 

Delförstoring av Herman Allwins kända bild. Är det 79001 eller 79002, det är frågan?
Foto: Herman Allwin.
 

Tp 79 (79002) fotograferad på Bromma flygplats i september 1973.
Foto: Christer Sidelöv.