Svenska flygvapnet anskaffade under 1960 två stycken English Electric Canberra som fick den militära beteckningen Tp 52.  Det första flygplanet, som levererades i februari 1960 fick flygvapennummer 52001, och den andra som levererades i mars samma år fick flygvapennummer 52002.

52001 användes huvudsakligen som signalspaningsflygplan och patrullerade oftast på hög höjd längs den svenska östersjökusten. På grund av sin spetsiga och karakteristiska noskon fick Tp 52 smeknamnet "blyertspennan".

52002 användes mestadels som forskningsplattform för utprovning och utveckling på elektronikområdet. Företag som exempelvis AGA, Philips, L M Ericson använde i samverkan med försvaret kunde flygplanet som ett flygande laboratorium.

Flygplanen baserades vid F 8 där de var förlagda till  Hangar 5. I samband med att F 8 avvecklades kom Transportflygsdivisionen och dess flygplan att ombaseras till F 3 Malmslätt, där de tjänstgjorde fram till 1974 då de fullt ut ersattes med TP 85.


52001 är idag bevarad på Svedinos Bil- och Flygmuseum i Ugglarp. 52002 finns bevarad vid Flygvapenmuseum i Linköping.

Tp 52 vid leverans till F 8.
Foto: SFF.
 

Tp 52 Canberra (52002) under inflygning.
Foto: Owe Gellermark.